Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 17. aprill 2014 - Strasbourg

2. Komisjoni järelmeetmed seoses VKEdega ELi õigusaktide teemal toimunud TOP-10 konsultatsioonidega (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000049/2014), mille esitas(id) Paul Rübig ITRE-komisjoni nimel komisjonile: TOP-10 konsultatsioonid ja VKEdele ELi õigusaktidest tuleneva koormuse vähendamine (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014)

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Paul Rübig ITRE-komisjoni nimel TOP-10 konsultatsioonide ja VKEdele ELi õigusaktidest tuleneva koormuse vähendamise kohta (2013/2711(RSP)) (B7-0415/2014);

- Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel TOP-10 konsultatsioonide ja VKEdele ELi õigusaktidega tekitatud koormuse vähendamise kohta (2013/2711(RSP)) (B7-0434/2014).

Hääletus: 17.4.2014protokoll punkt 9.15.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika