Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 17 kwietnia 2014 r. - Strasburg

2. Działania Komisji w następstwie konsultacji z MŚP na temat dziesięciu najbardziej obciążających regulacji UE (złożone projekty rezolucji)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000049/2014), które skierował Paul Rübig, w imieniu komisji ITRE, do Komisji: Proces konsultacji dotyczący dziesięciu najbardziej obciążających regulacji oraz zmniejszenie obciążeń MŚP regulacjami UE (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014)

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Paul Rübig, w imieniu komisji ITRE, w sprawie konsultacji dotyczących dziesięciu najbardziej obciążających regulacji oraz zmniejszenia obciążenia MŚP regulacjami UE (2013/2711(RSP)) (B7-0415/2014);

- Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie konsultacji dotyczących dziesięciu najbardziej obciążających regulacji oraz zmniejszenia obciążenia MŚP regulacjami UE (2013/2711(RSP)) (B7-0434/2014).

Głosowanie: pkt 9.15 protokołu z dnia 17.4.2014.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności