Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 17. apríla 2014 - Štrasburg

2. Opatrenia Komisie v nadväznosti na konzultáciu právnych predpisov EÚ s MSP pod názvom "desať naj" (predložené návrhy uznesení)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000049/2014), ktorú položil Paul Rübig, v mene výboru ITRE, pre Komisiu: Konzultačný postup "desať naj" (top ten) a zmiernenie záťaže právnych predpisov EÚ, pokiaľ ide o MSP (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014)

Návrhy uznesení na ukončenie rozpravy podané podľa článku 115 ods. 5 rokovacieho poriadku:

- Paul Rübig, v mene výboru ITRE, o konzultačnom procese TOP TEN a zmiernení záťaže právnych predpisov EÚ na MSP (2013/2711(RSP)) (B7-0415/2014);

- Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, o konzultačnom procese TOP TEN a znížení regulačného zaťaženia MSP zo strany EÚ (2013/2711(RSP)) (B7-0434/2014).

Hlasovanie: bod 9.15 zápisnice zo dňa 17.4.2014.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia