Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 17 april 2014 - Strasbourg

2. Kommissionens uppföljning av Topp 10-samrådet med små och medelstora företag om EU-lagstiftningen (ingivna resolutionsförslag)

Fråga för muntligt besvarande (O-000049/2014) från Paul Rübig, för utskottet ITRE, till kommissionen: Topp 10-samrådet och att minska EU-regelbördan för små och medelstora företag (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014)

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Paul Rübig, för utskottet ITRE, om Topp 10-samrådet och om att minska EU-regelbördan för små och medelstora företag (2013/2711(RSP)) (B7-0415/2014);

- Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, om Topp 10-samrådet och om att minska EU-regelbördan för små och medelstora företag (2013/2711(RSP)) (B7-0434/2014).

Omröstning: punkt 9.15 i protokollet av den 17.4.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy