Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2700(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000032/2014

Внесени текстове :

O-000032/2014 (B7-0113/2014)

Разисквания :

PV 17/04/2014 - 5
CRE 17/04/2014 - 5

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Четвъртък, 17 април 2014 г. - Страсбург

5. Условията, които трябва да бъдат спазвани за упражняване на професията на автомобилен превозвач (Регламент (ЕО) № 1071/2009) (разискване)
CRE

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000032/2014) зададен от Brian Simpson, от името на комисията TRAN, към Комисията: Прилагане на Регламент (ЕО) № 1071/2009 (2014/2700(RSP)) (B7-0113/2014)

Brian Simpson разви въпроса.

Janez Potočnik (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Mathieu Grosch, от името на групата PPE, Saïd El Khadraoui, от името на групата S&D, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, Silvia-Adriana Ţicău и Philippe De Backer, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Silvia-Adriana Ţicău.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Olga Sehnalová.

Изказа се Janez Potočnik.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност