Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2700(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000032/2014

Ingediende teksten :

O-000032/2014 (B7-0113/2014)

Debatten :

PV 17/04/2014 - 5
CRE 17/04/2014 - 5

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Donderdag 17 april 2014 - Straatsburg

5. Voorwaarden voor de uitoefening van het beroep van wegvervoerder (Verordening (EG) nr. 1071/2009) (debat)
Volledige verslagen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000032/2014) van Brian Simpson, namens de Commissie TRAN, aan de Commissie: Handhaving van Verordening (EG) nr. 1071/2009 (2014/2700(RSP)) (B7-0113/2014)

Brian Simpson licht de vraag toe.

Janez Potočnik (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Mathieu Grosch, namens de PPE-Fractie, Saïd El Khadraoui, namens de S&D-Fractie, Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, Silvia-Adriana Ţicău en Philippe De Backer, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Silvia-Adriana Ţicău.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Olga Sehnalová.

Het woord wordt gevoerd door Janez Potočnik.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid