Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 17 април 2014 г. - Страсбург

6. Удължаване на задържането от страна на държавите членки на незаконно пребиваващи граждани на трети държави отвъд 18-месечния период в нарушение на директивата за връщане (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Удължаване на задържането от страна на държавите членки на незаконно пребиваващи граждани на трети държави отвъд 18-месечния период в нарушение на директивата за връщане (2014/2701(RSP))

Janez Potočnik (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Hubert Pirker, от името на групата PPE, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Franziska Keller, от името на групата Verts/ALE, Nikolaos Chountis, от името на групата GUE/NGL, Mario Borghezio, независим член на ЕП, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Cecilia Wikström, Georgios Papanikolaou, Jean Lambert който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Georgios Papanikolaou, Marie-Christine Vergiat, Philip Claeys, Seán Kelly и Hélène Flautre.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Andrew Henry William Brons.

Изказа се Janez Potočnik.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност