Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 17. dubna 2014 - Štrasburk

6. Zadržování nelegálně pobývajících státních příslušníků třetích zemí členskými státy na dobu delší, než je lhůta 18 měsíců, jako porušování směrnice o navracení (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Komise: Zadržování nelegálně pobývajících státních příslušníků třetích zemí členskými státy na dobu delší, než je lhůta 18 měsíců, jako porušování směrnice o navracení (2014/2701(RSP))

Janez Potočnik (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Hubert Pirker za skupinu PPE, Cecilia Wikström za skupinu ALDE, Franziska Keller za skupinu Verts/ALE, Nikolaos Chountis za skupinu GUE/NGL, Mario Borghezio nezařazený, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Cecilia Wikström, Georgios Papanikolaou, Jean Lambert, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Georgios Papanikolaou, Marie-Christine Vergiat, Philip Claeys, Seán Kelly a Hélène Flautre.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Andrew Henry William Brons.

Vystoupil Janez Potočnik.

PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí