Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 17. aprill 2014 - Strasbourg

6. Liikmesriigis ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike kinnipidamistähtaja pikendamine kauemaks kui tagasisaatmisdirektiiviga ette nähtud 18 kuuks (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni avaldus: Liikmesriigis ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike kinnipidamistähtaja pikendamine kauemaks kui tagasisaatmisdirektiiviga ette nähtud 18 kuuks (2014/2701(RSP))

Janez Potočnik (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Hubert Pirker fraktsiooni PPE nimel, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Franziska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nikolaos Chountis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mario Borghezio (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Cecilia Wikström, Georgios Papanikolaou, Jean Lambert kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Georgios Papanikolaou, Marie-Christine Vergiat, Philip Claeys, Seán Kelly ja Hélène Flautre.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Andrew Henry William Brons.

Sõna võttis Janez Potočnik.

ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika