Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 17 april 2014 - Straatsburg

6. Verlenging van de hechtenis door lidstaten van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen na de termijn van 18 maanden: schending van de richtlijn inzake terugkeer (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de Commissie: Verlenging van de hechtenis door lidstaten van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen na de termijn van 18 maanden: schending van de richtlijn inzake terugkeer (2014/2701(RSP))

Janez Potočnik (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Hubert Pirker, namens de PPE-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, Franziska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie, Mario Borghezio, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Cecilia Wikström, Georgios Papanikolaou, Jean Lambert die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Georgios Papanikolaou, Marie-Christine Vergiat, Philip Claeys, Seán Kelly en Hélène Flautre.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Andrew Henry William Brons.

Het woord wordt gevoerd door Janez Potočnik.

VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid