Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 17 kwietnia 2014 r. - Strasburg

6. Wydłużenie okresu przetrzymywania przez państwa członkowskie nielegalnie przebywajacych na ich terytorium obywateli krajów trzecich na okres przekraczający 18 miesięcy z naruszeniem dyrektywy w sprawie powrotu imigrantów (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Komisji: Wydłużenie okresu przetrzymywania przez państwa członkowskie nielegalnie przebywajacych na ich terytorium obywateli krajów trzecich na okres przekraczający 18 miesięcy z naruszeniem dyrektywy w sprawie powrotu imigrantów (2014/2701(RSP))

Janez Potočnik (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Hubert Pirker w imieniu grupy PPE, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, Franziska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Nikolaos Chountis w imieniu grupy GUE/NGL, Mario Borghezio niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Cecilię Wikström, Georgios Papanikolaou, Jean Lambert, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Georgiosa Papanikolaou, Marie-Christine Vergiat, Philip Claeys, Seán Kelly i Hélène Flautre.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Andrew Henry William Brons.

Głos zabrał Janez Potočnik.

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności