Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 17 aprilie 2014 - Strasbourg

6. Prelungirea de către statele membre a perioadei de detenție a resortisanților unor țări terțe aflați în ședere ilegală dincolo de limita de 18 luni și încălcând astfel Directiva privind repatrierea (dezbatere)
CRE

Declaraţie a Comisiei: Prelungirea de către statele membre a perioadei de detenție a resortisanților unor țări terțe aflați în ședere ilegală dincolo de limita de 18 luni și încălcând astfel Directiva privind repatrierea (2014/2701(RSP))

Janez Potočnik (membru al Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Hubert Pirker, în numele Grupului PPE, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, Franziska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL, Mario Borghezio, neafiliat, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Cecilia Wikström, Georgios Papanikolaou, Jean Lambert care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Georgios Papanikolaou, Marie-Christine Vergiat, Philip Claeys, Seán Kelly şi Hélène Flautre.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Andrew Henry William Brons.

A intervenit Janez Potočnik.

A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreşedinte

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate