Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 17. apríla 2014 - Štrasburg

6. Predĺženie zadržania štátnych príslušníkov tretích krajín s nelegálnym pobytom zo strany členských štátov na dobu viac ako 18 mesiacov, čím sa porušuje smernica o návrate (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie Komisie: Predĺženie zadržania štátnych príslušníkov tretích krajín s nelegálnym pobytom zo strany členských štátov na dobu viac ako 18 mesiacov, čím sa porušuje smernica o návrate (2014/2701(RSP))

Janez Potočnik (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Hubert Pirker v mene skupiny PPE, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, Franziska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Nikolaos Chountis v mene skupiny GUE/NGL, Mario Borghezio – nezaradený poslanec, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Cecilia Wikström, Georgios Papanikolaou, Jean Lambert ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Georgios Papanikolaou, Marie-Christine Vergiat, Philip Claeys, Seán Kelly a Hélène Flautre.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Andrew Henry William Brons.

V rozprave vystúpil Janez Potočnik.

PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia