Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2989(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0367/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0367/2014

Συζήτηση :

PV 17/04/2014 - 7
CRE 17/04/2014 - 7

Ψηφοφορία :

PV 17/04/2014 - 9.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0458

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο

7. Διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ (2013/2989(RSP))

Ο Joaquín Almunia (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Bernd Lange, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Niccolò Rinaldi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jan Zahradil, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Paul Murphy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Franck Proust, David Martin, Adam Bielan, Werner Langen, Maria Badia i Cutchet και Seán Kelly.

Παρεμβαίνει ο Joaquín Almunia.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Vital Moreira και Jan Zahradil, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, σχετικά με την κατάσταση προόδου όσον αφορά τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ (2013/2989(RSP)) (B7-0367/2014)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.4.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου