Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2021(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0244/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0244/2014

Συζήτηση :

PV 17/04/2014 - 8
CRE 17/04/2014 - 8

Ψηφοφορία :

PV 17/04/2014 - 9.11
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0455

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο

8. Διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας (σύντομη παρουσίαση)
CRE

Έκθεση που περιέχει τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας [2014/2021(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Alojz Peterle (A7-0244/2014)

Ο Alojz Peterle προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνει ο David Martin.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ioan Mircea Paşcu και Zita Gurmai.

Παρεμβαίνει ο Joaquín Almunia (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.4.2014.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 10.55 και επαναλαμβάνεται στις 12.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Isabelle DURANT
Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου