Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0214(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0211/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0211/2014

Συζήτηση :

PV 16/04/2014 - 20
CRE 16/04/2014 - 20

Ψηφοφορία :

PV 17/04/2014 - 9.4
CRE 17/04/2014 - 9.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0448

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο

9.4. Ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια ***I (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (A7-0211/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0448)

Η Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (εισηγήτρια) προτείνει την αναβολή της ψηφοφορίας επί του σχεδίου νομοθετικής πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 του Κανονισμού.

Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση. Το ζήτημα θεωρείται επομένως αναπεμφθέν για επανεξέταση στην αρμόδια επιτροπή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου