Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0074(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0379/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0379/2013

Συζήτηση :

PV 11/12/2013 - 13
CRE 11/12/2013 - 13

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2013 - 12.8
CRE 12/12/2013 - 12.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 17/04/2014 - 9.5
CRE 17/04/2014 - 9.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0588
P7_TA(2014)0449

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο

9.5. Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών ***I (τελική ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών [COM(2013)0133 - C7-0065/2013- 2013/0074(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Gesine Meissner (A7-0379/2013)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 11 Δεκεμβρίου 2013 (σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.12.2013).

Η ψηφοφορία αναβάλλεται για τη συνεδρίαση της 12 Δεκεμβρίου 2013 (σημείο 12.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2013).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0449)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0449)

Παρεμβάσεις

Carl Schlyter, πριν από την ψηφοφορία, ο οποίος επισημαίνει σφάλματα στη μετάφραση της σουηδικής έκδοσης και διευκρινίζει ότι ισχύει η αγγλική έκδοση, και Gesine Meissner (εισηγήτρια).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου