Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2003(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0277/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0277/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/04/2014 - 9.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0450

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο

9.6. Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2015 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2015 [2014/2003(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Salvador Garriga Polledo (A7-0277/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0450)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου