Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/0304(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0173/2014

Esitatud tekstid :

A7-0173/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/04/2014 - 9.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0454

Protokoll
Neljapäev, 17. aprill 2014 - Strasbourg

9.10. Ebaseadusliku uimastiäri kuriteokoosseis ja karistused ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu 25. oktoobri 2004. aasta raamotsust 2004/757/JSK (millega kehtestatakse miinimumeeskirjad ebaseadusliku uimastiäri kuriteokoosseisu ja karistuste kohta) uimasti määratluse osas [COM(2013)0618 - C7-0271/2013- 2013/0304(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A7-0173/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0454)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0454)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika