Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0304(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0173/2014

Ingivna texter :

A7-0173/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/04/2014 - 9.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0454

Protokoll
Torsdagen den 17 april 2014 - Strasbourg

9.10. Minimibestämmelser för brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets rambeslut 2004/757/RIF av den 25 oktober 2004 om minimibestämmelser för brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel vad gäller definitionen av narkotika [COM(2013)0618 - C7-0271/2013- 2013/0304(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A7-0173/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0454)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0454)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy