Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2699(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0436/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/04/2014 - 9.13
CRE 17/04/2014 - 9.13

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0457

Protokoll
Neljapäev, 17. aprill 2014 - Strasbourg

9.13. Venemaa surve idapartnerluse riikidele ja eeskätt olukorra destabiliseerimine Ukraina idaosas (hääletus)
CRE

Resolutsiooni ettepanekud B7-0431/2014, B7-0435/2014, B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014 ja B7-0444/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

Asepresident tervitas Euroopa Parlamendi nimel Ukraina Ülemraada liiget ja ELi-Ukraina parlamentaarse koostöökomisjoni kaasesimeest Petro Porošenkot, kes viibis ametlike külaliste rõdul.

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B7-0431/2014

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B7-0435/2014

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0436/2014

(asendades B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014 ja B7-0444/2014),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anna Maria Corazza Bildt, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Paweł Zalewski, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Alf Svensson, Inese Vaidere, Sophie Auconie, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Algirdas Saudargas, Philippe Juvin ja Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė fraktsiooni PPE nimel;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Louis Michel, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Alexander Graf Lambsdorff ja Adina-Ioana Vălean fraktsiooni ALDE nimel;

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Ulrike Lunacek, Tarja Cronberg ja Werner Schulz fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Roberts Zīle ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2014)0457)

(Resolutsiooni ettepanekud B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014 ja B7-0444/2014 muutusid kehtetuks.)

Sõnavõtud

Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes taotles, et ühisresolutsiooni lõpphääletus toimuks nimelise hääletusena, Joseph Daul fraktsiooni PPE nimel toetas seda ettepanekut, Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel, Francesco Enrico Speroni fraktsiooni EFD nimel ja Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel (parlament kiitis taotluse heaks).

Elmar Brok esitas muudatusettepaneku 2 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika