Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 17. aprill 2014 - Strasbourg

9. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


9.1. EL ja Albaania: stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokoll (Horvaatia Vabariigi ühinemine ELiga) *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

9.2. Leping Norra Kuningriigiga, mis käsitleb viimase osalemise üksikasju Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametis *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

9.3. Leping Liechtensteini Vürstiriigiga, mis käsitleb viimase osalemise üksikasju Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametis *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

9.4. Euroopa pikaajalised investeerimisfondid ***I (hääletus)

9.5. Mereala ruumiline planeerimine ja rannikualade integreeritud haldamine ***I (lõpphääletus)

9.6. 2015. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Parlament (hääletus)

9.7. Konkurentsiõiguse rikkumised ***I (hääletus)

9.8. Jäätmesaadetised ***I (hääletus)

9.9. Uued psühhoaktiivsed ained ***I (hääletus)

9.10. Ebaseadusliku uimastiäri kuriteokoosseis ja karistused ***I (hääletus)

9.11. ELi ja Jaapani vahelise strateegilise partnerluse lepingu üle peetavad läbirääkimised (hääletus)

9.12. Usuvabadus ja kultuuriline mitmekesisus (hääletus)

9.13. Venemaa surve idapartnerluse riikidele ja eeskätt olukorra destabiliseerimine Ukraina idaosas (hääletus)

9.14. ELi ja Vietnami vabakaubanduslepingu üle peetavad läbirääkimised (hääletus)

9.15. Komisjoni järelmeetmed seoses VKEdega ELi õigusaktide teemal toimunud TOP-10 konsultatsioonidega (hääletus)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika