Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 17. huhtikuuta 2014 - Strasbourg

9. Äänestykset
Sanatarkat istuntoselostukset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


9.1. EY - Albania: vakautus- ja assosiaatiosopimukseen liitettävä pöytäkirja (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin) *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

9.2. Järjestelyasiakirja Norjan kuningaskunnan osallistumista Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston toimintaan koskevista yksityiskohtaisista säännöistä *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

9.3. Järjestelyasiakirja Liechtensteinin ruhtinaskunnan osallistumista Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston toimintaan koskevista yksityiskohtaisista säännöistä *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

9.4. Eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot ***I (äänestys)

9.5. Merten aluesuunnittelu ja rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito ***I (lopullinen äänestys)

9.6. Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2015, pääluokka I – Euroopan parlamentti (äänestys)

9.7. Kilpailuoikeuden säännösten rikkominen ***I (äänestys)

9.8. Jätteiden siirto ***I (äänestys)

9.9. Uudet psykoaktiiviset aineet ***I (äänestys)

9.10. Laittoman huumausainekaupan rikostunnusmerkistöt ja seuraamukset ***I (äänestys)

9.11. EU:n ja Japanin strategista kumppanuussopimusta koskevat neuvottelut (äänestys)

9.12. Uskonnonvapaus ja kulttuurinen monimuotoisuus (äänestys)

9.13. Venäjän itäisen kumppanuuden maihin kohdistama painostus ja erityisesti Itä-Ukrainan vakauden horjuttaminen (äänestys)

9.14. EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimusta koskevat neuvottelut (äänestys)

9.15. Komission jatkotoimet pk-yrityksille suunnatun, EU:n sääntelyä koskevan "Top 10" -kuulemisen johdosta (äänestys)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö