Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 17. apríla 2014 - Štrasburg

9. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


9.1. EÚ – Albánsko: Protokol k dohode o stabilizácii a pridružení (pristúpenie Chorvátskej republiky) *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

9.2. Dohoda s Nórskym kráľovstvom o dojednaní foriem jeho účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

9.3. Dohoda s Lichtenštajnským kniežatstvom o dojednaní foriem jeho účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

9.4. Európske dlhodobé investičné fondy ***I (hlasovanie)

9.5. Námorné priestorové plánovanie a integrovaný manažment pobrežnej zóny ***I (záverečné hlasovanie)

9.6. Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2015 – Oddiel I – Parlament (hlasovanie)

9.7. Porušenia práva hospodárskej súťaže ***I (hlasovanie)

9.8. Preprava odpadu ***I (hlasovanie)

9.9. Nové psychoaktívne látky ***I (hlasovanie)

9.10. Trestné činy a tresty v oblasti nezákonného obchodu s drogami ***I (hlasovanie)

9.11. Rokovania o dohode o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (hlasovanie)

9.12. Náboženské slobody a kultúrna rozmanitosť (hlasovanie)

9.13. Ruský tlak na krajiny Východného partnerstva a najmä destabilizácia východnej Ukrajiny (hlasovanie)

9.14. Rokovania o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom (hlasovanie)

9.15. Opatrenia Komisie v nadväznosti na konzultáciu právnych predpisov EÚ s MSP pod názvom "desať naj" (hlasovanie)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia