Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 17 април 2014 г. - Страсбург

10. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Rodi Kratsa-Tsagaropoulou - A7-0211/2014
Peter Jahr

Доклад Gesine Meissner - A7-0379/2013
Seán Kelly

Доклад Andreas Schwab - A7-0089/2014
Seán Kelly

Доклад Alojz Peterle - A7-0244/2014
Seán Kelly

Натиск от страна на Русия върху държавите от Източното партньорство и по-специално дестабилизирането на източната част на Украйна (2014/2699(RSP)) - RC-B7-0436/2014
Csaba Sógor, Tatjana Ždanoka и Bernd Posselt

Преговори по споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам – (2013/2989(RSP)) - B7-0367/2014
Seán Kelly и Bernd Posselt

Натиск от страна на Русия върху държавите от Източното партньорство и по-специално дестабилизирането на източната част на Украйна (2014/2699(RSP)) - RC-B7-0436/2014
Krisztina Morvai

Доклад Andreas Schwab - A7-0089/2014
Adam Bielan

Доклад Alojz Peterle - A7-0244/2014
Adam Bielan.

Правна информация - Политика за поверителност