Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο

10. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου - A7-0211/2014
Peter Jahr

Έκθεση Gesine Meissner - A7-0379/2013
Seán Kelly

Έκθεση Andreas Schwab - A7-0089/2014
Seán Kelly

Έκθεση Alojz Peterle - A7-0244/2014
Seán Kelly

Άσκηση πίεσης από τη Ρωσία στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και, συγκεκριμένα, αποσταθεροποίηση της Ανατολικής Ουκρανίας (2014/2699(RSP)) - RC-B7-0436/2014
Csaba Sógor, Tatjana Ždanoka και Bernd Posselt

Διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ – (2013/2989(RSP)) - B7-0367/2014
Seán Kelly και Bernd Posselt

Άσκηση πίεσης από τη Ρωσία στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και, συγκεκριμένα, αποσταθεροποίηση της Ανατολικής Ουκρανίας (2014/2699(RSP)) - RC-B7-0436/2014
Krisztina Morvai

Έκθεση Andreas Schwab - A7-0089/2014
Adam Bielan

Έκθεση Alojz Peterle - A7-0244/2014
Adam Bielan.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου