Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 17 kwietnia 2014 r. - Strasburg

10. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Rodi Kratsa-Tsagaropoulou - A7-0211/2014
Peter Jahr

Sprawozdanie Gesine Meissner - A7-0379/2013
Seán Kelly

Sprawozdanie Andreas Schwab - A7-0089/2014
Seán Kelly

Sprawozdanie Alojz Peterle - A7-0244/2014
Seán Kelly

Presja wywierana przez Rosję na kraje Partnerstwa Wschodniego, a w szczególności destabilizacja Wschodniej Ukrainy (2014/2699(RSP)) - RC-B7-0436/2014
Csaba Sógor, Tatjana Ždanoka i Bernd Posselt

Negocjacje dotyczące umowy o wolnym handlu UE-Wietnam – (2013/2989(RSP)) - B7-0367/2014
Seán Kelly i Bernd Posselt

Presja wywierana przez Rosję na kraje Partnerstwa Wschodniego, a w szczególności destabilizacja Wschodniej Ukrainy (2014/2699(RSP)) - RC-B7-0436/2014
Krisztina Morvai

Sprawozdanie Andreas Schwab - A7-0089/2014
Adam Bielan

Sprawozdanie Alojz Peterle - A7-0244/2014
Adam Bielan.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności