Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2695(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0387/2014

Συζήτηση :

PV 17/04/2014 - 13.2
CRE 17/04/2014 - 13.2

Ψηφοφορία :

PV 17/04/2014 - 14.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0461

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο

13.2. Συρία: η κατάσταση στην οποία βρίσκονται ορισμένες ευάλωτες κοινότητες
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014 και B7-0406/2014 (2014/2095(RSP))

Οι Adam Bielan, Bastiaan Belder, Bernd Posselt, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Alda Sousa και Hélène Flautre παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Sari Essayah, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mitro Repo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jürgen Klute, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nick Griffin, μη εγγεγραμμένος, Peter Šťastný και Joanna Senyszyn.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Andrzej Grzyb, Csanád Szegedi και Bogusław Sonik.

Παρεμβαίνει ο Joaquín Almunia (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.4.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου