Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2695(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0387/2014

Arutelud :

PV 17/04/2014 - 13.2
CRE 17/04/2014 - 13.2

Hääletused :

PV 17/04/2014 - 14.2

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0461

Protokoll
Neljapäev, 17. aprill 2014 - Strasbourg

14.2. Süüria: teatavate kaitsetute elanikerühmade olukord (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014, B7-0406/2014 ja B7-0407/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 17)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0387/2014

(asendades B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014 ja B7-0407/2014),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Peter Šťastný, Anne Delvaux, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza ja Liisa Jaakonsaari fraktsiooni S&D nimel;

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort ja Marielle de Sarnez fraktsiooni ALDE nimel;

Hélène Flautre, Judith Sargentini, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Charles Tannock, Adam Bielan, Sajjad Karim, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal ja Ryszard Antoni Legutko fraktsiooni ECR nimel;

Bastiaan Belder, Zbigniew Ziobro, Rolandas Paksas ja Juozas Imbrasas fraktsiooni EFD nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2014)0461)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0406/2014 muutus kehtetuks.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika