Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2695(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0387/2014

Keskustelut :

PV 17/04/2014 - 13.2
CRE 17/04/2014 - 13.2

Äänestykset :

PV 17/04/2014 - 14.2

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0461

Pöytäkirja
Torstai 17. huhtikuuta 2014 - Strasbourg

14.2. Syyria: tiettyjen haavoittuvassa asemassa olevien yhteisöjen tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014, B7-0406/2014 ja B7-0407/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0387/2014

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014 ja B7-0407/2014):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Peter Šťastný, Anne Delvaux, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly ja Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza ja Liisa Jaakonsaari S&D-ryhmän puolesta;

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort ja Marielle de Sarnez ALDE-ryhmän puolesta;

Hélène Flautre, Judith Sargentini, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta;

Charles Tannock, Adam Bielan, Sajjad Karim, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal ja Ryszard Antoni Legutko ECR-ryhmän puolesta;

Bastiaan Belder, Zbigniew Ziobro, Rolandas Paksas ja Juozas Imbrasas EFD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0461)

(Päätöslauselmaesitys B7-0406/2014 raukesi.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö