Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2695(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0387/2014

Debaty :

PV 17/04/2014 - 13.2
CRE 17/04/2014 - 13.2

Głosowanie :

PV 17/04/2014 - 14.2

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0461

Protokół
Czwartek, 17 kwietnia 2014 r. - Strasburg

14.2. Syria: sytuacja niektórych szczególnie narażonych społeczności (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014, B7-0406/2014 i B7-0407/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0387/2014

(zastępujący B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014 i B7-0407/2014):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Peter Šťastný, Anne Delvaux, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza i Liisa Jaakonsaari w imieniu grupy S&D;

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort i Marielle de Sarnez w imieniu grupy ALDE;

Hélène Flautre, Judith Sargentini, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock, Adam Bielan, Sajjad Karim, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal i Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR;

Bastiaan Belder, Zbigniew Ziobro, Rolandas Paksas i Juozas Imbrasas w imieniu grupy EFD.

Przyjęto (P7_TA(2014)0461)

(Projekt rezolucji B7-0406/2014 stał się bezprzedmiotowy.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności