Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2695(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0387/2014

Rozpravy :

PV 17/04/2014 - 13.2
CRE 17/04/2014 - 13.2

Hlasovanie :

PV 17/04/2014 - 14.2

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0461

Zápisnica
Štvrtok, 17. apríla 2014 - Štrasburg

14.2. Sýria: situácia niektorých zraniteľných spoločenstiev (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014, B7-0406/2014 a B7-0407/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0387/2014

(nahrádzajúci B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014 a B7-0407/2014):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Peter Šťastný, Anne Delvaux, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza a Liisa Jaakonsaari v mene skupiny S&D;

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort a Marielle de Sarnez v mene skupiny ALDE;

Hélène Flautre, Judith Sargentini, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE;

Charles Tannock, Adam Bielan, Sajjad Karim, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal a Ryszard Antoni Legutko v mene skupiny ECR;

Bastiaan Belder, Zbigniew Ziobro, Rolandas Paksas a Juozas Imbrasas v mene skupiny EFD.

Prijatý (P7_TA(2014)0461)

(Návrh uznesenia B7-0406/2014 sa stal bezpredmetným.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia