Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2695(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0387/2014

Debatter :

PV 17/04/2014 - 13.2
CRE 17/04/2014 - 13.2

Omröstningar :

PV 17/04/2014 - 14.2

Antagna texter :

P7_TA(2014)0461

Protokoll
Torsdagen den 17 april 2014 - Strasbourg

14.2. Syrien: situationen för vissa utsatta samhällsgrupper (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014, B7-0406/2014 och B7-0407/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0387/2014

(ersätter B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014 och B7-0407/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Peter Šťastný, Anne Delvaux, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly och Bogusław Sonik för PPE-gruppen;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza och Liisa Jaakonsaari för S&D-gruppen;

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort och Marielle de Sarnez för ALDE-gruppen;

Hélène Flautre, Judith Sargentini, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen;

Charles Tannock, Adam Bielan, Sajjad Karim, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal och Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen;

Bastiaan Belder, Zbigniew Ziobro, Rolandas Paksas och Juozas Imbrasas för EFD-gruppen.

Antogs (P7_TA(2014)0461)

(Resolutionsförslag B7-0406/2014 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy