Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2696(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0388/2014

Arutelud :

PV 17/04/2014 - 13.3
CRE 17/04/2014 - 13.3

Hääletused :

PV 17/04/2014 - 14.3
CRE 17/04/2014 - 14.3

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0462

Protokoll
Neljapäev, 17. aprill 2014 - Strasbourg

14.3. Olukord Põhja-Koreas (hääletus)
CRE

Resolutsiooni ettepanekud B7-0388/2014, B7-0409/2014, B7-0411/2014, B7-0412/2014, B7-0413/2014 ja B7-0414/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 18)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0388/2014

(asendades B7-0388/2014, B7-0409/2014, B7-0411/2014, B7-0412/2014 ja B7-0414/2014),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Herbert Reul, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Peter Šťastný, Csaba Sógor, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly, László Tőkés ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Richard Howitt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Tonino Picula, George Sabin Cutaş, David Martin, Liisa Jaakonsaari ja Antigoni Papadopoulou fraktsiooni S&D nimel;

Jelko Kacin, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Phil Bennion, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort ja Marielle de Sarnez fraktsiooni ALDE nimel;

Gerald Häfner, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Tarja Cronberg ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2014)0462)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0413/2014 muutus kehtetuks.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika