Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2696(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

RC-B7-0388/2014

Rasprave :

PV 17/04/2014 - 13.3
CRE 17/04/2014 - 13.3

Glasovanja :

PV 17/04/2014 - 14.3
CRE 17/04/2014 - 14.3

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0462

Zapisnik
Četvrtak, 17. travnja 2014. - Strasbourg

14.3. Stanje u Sjevernoj Koreji (glasovanje)
CRE

Prijedlozi rezolucija B7-0388/2014, B7-0409/2014, B7-0411/2014, B7-0412/2014, B7-0413/2014 i B7-0414/2014

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 18)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B7-0388/2014

(koji zamjenjuje B7-0388/2014, B7-0409/2014, B7-0411/2014, B7-0412/2014 i B7-0414/2014):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Herbert Reul, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Peter Šťastný, Csaba Sógor, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly, László Tőkés i Bogusław Sonik, u ime kluba PPE;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Richard Howitt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Tonino Picula, George Sabin Cutaş, David Martin, Liisa Jaakonsaari i Antigoni Papadopoulou, u ime kluba S&D;

Jelko Kacin, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Phil Bennion, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort i Marielle de Sarnez, u ime kluba ALDE;

Gerald Häfner, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Tarja Cronberg i Raül Romeva i Rueda, u ime kluba Verts/ALE;

Charles Tannock, u ime kluba ECR.

Usvojen (P7_TA(2014)0462)

(Prijedlog rezolucije B7-0413/2014 se ne razmatra.)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti