Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2696(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0388/2014

Dezbateri :

PV 17/04/2014 - 13.3
CRE 17/04/2014 - 13.3

Voturi :

PV 17/04/2014 - 14.3
CRE 17/04/2014 - 14.3

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0462

Proces-verbal
Joi, 17 aprilie 2014 - Strasbourg

14.3. Situația din Coreea de Nord (vot)
CRE

Propuneri de rezoluţii B7-0388/2014, B7-0409/2014, B7-0411/2014, B7-0412/2014, B7-0413/2014 şi B7-0414/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0388/2014

(care înlocuieşte B7-0388/2014, B7-0409/2014, B7-0411/2014, B7-0412/2014 şi B7-0414/2014):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Herbert Reul, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Peter Šťastný, Csaba Sógor, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly, László Tőkés şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Richard Howitt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Tonino Picula, George Sabin Cutaş, David Martin, Liisa Jaakonsaari şi Antigoni Papadopoulou, în numele Grupului S&D;

Jelko Kacin, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Phil Bennion, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort şi Marielle de Sarnez, în numele Grupului ALDE;

Gerald Häfner, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Tarja Cronberg şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE;

Charles Tannock, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P7_TA(2014)0462)

(Propunerea de rezoluţie B7-0413/2014 a devenit caducă.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate