Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Čtvrtek, 17. dubna 2014 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Následné kroky Komise v souvislosti s konzultací MSP „Top 10“ o regulaci na úrovni EU (předložené návrhy usnesení)
 3.Nátlak vyvíjený Ruskem na země Východního partnerství, a zejména destabilizace východní Ukrajiny (předložené návrhy usnesení)
 4.Přeprava odpadů ***I (rozprava)
 5.Závazné podmínky pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě (nařízení (ES) č. 1071/2009) (rozprava)
 6.Zadržování nelegálně pobývajících státních příslušníků třetích zemí členskými státy na dobu delší, než je lhůta 18 měsíců, jako porušování směrnice o navracení (rozprava)
 7.Jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (rozprava)
 8.Jednání o dohodě o strategickém partnerství mezi EU a Japonskem (krátké přednesení)
 9.Hlasování
  
9.1.ES-Albánie: Protokol k dohodě o stabilizaci a přidružení (přistoupení Chorvatska) *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.2.Ujednání s Norským královstvím o pravidlech pro jeho účast na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.3.Ujednání s Lichtenštejnským knížectvím o pravidlech pro jeho účast na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.4.Evropské fondy dlouhodobých investic ***I (hlasování)
  
9.5.Územní plánování námořních prostor a integrovaná správa pobřeží ***I (konečné hlasování)
  
9.6.Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2015 – oddíl I – Parlament (hlasování)
  
9.7.Porušení právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže ***I (hlasování)
  
9.8.Přeprava odpadů ***I (hlasování)
  
9.9.Nové psychoaktivní látky ***I (hlasování)
  
9.10.Trestné činy a sankce v oblasti nedovoleného obchodu s drogami ***I (hlasování)
  
9.11.Jednání o dohodě o strategickém partnerství mezi EU a Japonskem (hlasování)
  
9.12.Náboženské svobody a kulturní rozmanitost (hlasování)
  
9.13.Nátlak vyvíjený Ruskem na země Východního partnerství, a zejména destabilizace východní Ukrajiny (hlasování)
  
9.14.Jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (hlasování)
  
9.15.Následné kroky Komise v souvislosti s konzultací MSP „Top 10“ o regulaci na úrovni EU (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 13.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  
13.1.Pákistán: nedávné případy pronásledování
  
13.2.Sýrie: situace některých zranitelných skupin obyvatel
  
13.3.Situace v Severní Koreji
 14.Hlasování
  
14.1.Pákistán: nedávné případy pronásledování (hlasování)
  
14.2.Sýrie: situace některých zranitelných skupin obyvatel (hlasování)
  
14.3.Situace v Severní Koreji (hlasování)
 15.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 16.Předložení dokumentů
 17.Předání textů přijatých během zasedání
 18.Termíny příštích zasedání
 19.Schválení zápisu z tohoto denního zasedání
 20.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (233 kb) Prezenční listina (54 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (2746 kb) 
 
Zápis (196 kb) Prezenční listina (35 kb) Výsledky hlasování (334 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (1067 kb) 
 
Zápis (258 kb) Prezenční listina (63 kb) Výsledky hlasování (160 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (636 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí