Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Torsdag den 17. april 2014 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Kommissionens opfølgning på TOP 10-høringen af SMV'er om EU-regulering (indgivne beslutningsforslag)
 3.Russisk pres på lande i det østlige partnerskab og navnlig destabiliseringen af det østlige Ukraine (indgivne beslutningsforslag)
 4.Overførsel af affald ***I (forhandling)
 5.Håndhævelse af forordning (EF) nr. 1071/2009 (betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet) (forhandling)
 6.Forlængelse af frihedsberøvelse for tredjelandsstatsborgere, der illegalt opholder sig i en medlemsstat, ud over den i tilbagesendelsesdirektivet fastsatte grænse på 18 måneder (forhandling)
 7.Forhandlinger om frihandelsaftale EU-Vietnam (forhandling)
 8.Forhandlinger om den strategiske partnerskabsaftale EU-Japan (kortfattet forelæggelse)
 9.Afstemningstid
  9.1.EU-Albanien: Protokol til stabiliserings- og associeringsaftalen (Republikken Kroatiens tiltrædelse) *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  9.2.Ordningen med Kongeriget Norge om vilkårene for landets deltagelse i Det Europæiske Asylstøttekontor *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  9.3.Ordningen med Hertugdømmet Liechtenstein om vilkårene for landets deltagelse i Det Europæiske Asylstøttekontor *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  9.4.Europæiske langsigtede investeringsfonde ***I (afstemning)
  9.5.Maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning ***I (endelig afstemning)
  9.6.Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2015 - Sektion I - Parlamentet (afstemning)
  9.7.Overtrædelser af konkurrenceregler ***I (afstemning)
  9.8.Overførsel af affald ***I (afstemning)
  9.9.Nye psykoaktive stoffer ***I (afstemning)
  9.10.Strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor ***I (afstemning)
  9.11.Forhandlinger om den strategiske partnerskabsaftale EU-Japan (afstemning)
  9.12.Religiøse friheder og kulturelle forskelle (afstemning)
  9.13.Russisk pres på lande i det østlige partnerskab og navnlig destabiliseringen af det østlige Ukraine (afstemning)
  9.14.Forhandlinger om frihandelsaftale EU-Vietnam (afstemning)
  9.15.Kommissionens opfølgning på TOP 10-høringen af SMV'er om EU-regulering (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  13.1.Pakistan: nylige tilfælde af forfølgelse
  13.2.Syrien: situationen i visse sårbare samfund
  13.3.Situationen i Nordkorea
 14.Afstemningstid
  14.1.Pakistan: nylige tilfælde af forfølgelse (afstemning)
  14.2.Syrien: situationen i visse sårbare samfund (afstemning)
  14.3.Situationen i Nordkorea (afstemning)
 15.Stemmerettelser og -intentioner
 16.Modtagne dokumenter
 17.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 18.Tidspunkt for næste mødeperiode
 19.Godkendelse af protokollen fra dette møde
 20.Afbrydelse af sessionen
 Deltagerliste
Protokol (230 kb) Deltagerliste (54 kb)    Afstemning ved navneopråb (2746 kb) 
 
Protokol (157 kb) Deltagerliste (35 kb) Afstemningsresultater (302 kb) Afstemning ved navneopråb (1087 kb) 
 
Protokol (260 kb) Deltagerliste (62 kb) Afstemningsresultater (151 kb) Afstemning ved navneopråb (625 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik