Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 17. aprill 2014 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Komisjoni järelmeetmed seoses VKEdega ELi õigusaktide teemal toimunud TOP-10 konsultatsioonidega (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 3.Venemaa surve idapartnerluse riikidele ja eeskätt olukorra destabiliseerimine Ukraina idaosas (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.Jäätmesaadetised ***I (arutelu)
 5.Autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise tingimused (määrus (EÜ) nr 1071/2009) (arutelu)
 6.Liikmesriigis ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike kinnipidamistähtaja pikendamine kauemaks kui tagasisaatmisdirektiiviga ette nähtud 18 kuuks (arutelu)
 7.ELi ja Vietnami vabakaubanduslepingu üle peetavad läbirääkimised (arutelu)
 8.ELi ja Jaapani vahelise strateegilise partnerluse lepingu üle peetavad läbirääkimised (lühiettekanne)
 9.Hääletused
  9.1.EL ja Albaania: stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokoll (Horvaatia Vabariigi ühinemine ELiga) *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  9.2.Leping Norra Kuningriigiga, mis käsitleb viimase osalemise üksikasju Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametis *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  9.3.Leping Liechtensteini Vürstiriigiga, mis käsitleb viimase osalemise üksikasju Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametis *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  9.4.Euroopa pikaajalised investeerimisfondid ***I (hääletus)
  9.5.Mereala ruumiline planeerimine ja rannikualade integreeritud haldamine ***I (lõpphääletus)
  9.6.2015. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Parlament (hääletus)
  9.7.Konkurentsiõiguse rikkumised ***I (hääletus)
  9.8.Jäätmesaadetised ***I (hääletus)
  9.9.Uued psühhoaktiivsed ained ***I (hääletus)
  9.10.Ebaseadusliku uimastiäri kuriteokoosseis ja karistused ***I (hääletus)
  9.11.ELi ja Jaapani vahelise strateegilise partnerluse lepingu üle peetavad läbirääkimised (hääletus)
  9.12.Usuvabadus ja kultuuriline mitmekesisus (hääletus)
  9.13.Venemaa surve idapartnerluse riikidele ja eeskätt olukorra destabiliseerimine Ukraina idaosas (hääletus)
  9.14.ELi ja Vietnami vabakaubanduslepingu üle peetavad läbirääkimised (hääletus)
  9.15.Komisjoni järelmeetmed seoses VKEdega ELi õigusaktide teemal toimunud TOP-10 konsultatsioonidega (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  13.1.Pakistan: hiljutised tagakiusamise juhtumid
  13.2.Süüria: teatavate kaitsetute elanikerühmade olukord
  13.3.Olukord Põhja-Koreas
 14.Hääletused
  14.1.Pakistan: hiljutised tagakiusamise juhtumid (hääletus)
  14.2.Süüria: teatavate kaitsetute elanikerühmade olukord (hääletus)
  14.3.Olukord Põhja-Koreas (hääletus)
 15.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 16.Esitatud dokumendid
 17.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 18.Järgmiste istungite ajakava
 19.Käesoleva istungi protokolli kinnitamine
 20.Istungjärgu vaheaeg
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (230 kb) Kohalolijate nimekiri (54 kb)    Nimelise hääletuse tulemused (2746 kb) 
 
Protokoll (159 kb) Kohalolijate nimekiri (35 kb) Hääletustulemused (310 kb) Nimelise hääletuse tulemused (1067 kb) 
 
Protokoll (251 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletustulemused (150 kb) Nimelise hääletuse tulemused (625 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika