Vorige 
 Volgende 
RCVVOTESPVTACRE
Notulen
Donderdag 17 april 2014 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Follow-up van de Commissie van het "Top Ten"-overleg met kmo's over EU-regels (ingediende ontwerpresoluties)
 3.Russische druk op landen van het Oostelijk Partnerschap en met name de destabilisatie van Oost-Oekraïne (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Overbrenging van afvalstoffen ***I (debat)
 5.Voorwaarden voor de uitoefening van het beroep van wegvervoerder (Verordening (EG) nr. 1071/2009) (debat)
 6.Verlenging van de hechtenis door lidstaten van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen na de termijn van 18 maanden: schending van de richtlijn inzake terugkeer (debat)
 7.Onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam (debat)
 8.Onderhandelingen over de strategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (korte presentatie)
 9.Stemmingen
  
9.1.EU-Albanië: protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst (toetreding van de Republiek Kroatië) *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
9.2.Regeling met het Koninkrijk Noorwegen betreffende de nadere bijzonderheden van de deelname van Noorwegen aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
9.3.Regeling met het Vorstendom Liechtenstein betreffende de nadere bijzonderheden van de deelname van Liechtenstein aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
9.4.Europese langetermijninvesteringsfondsen ***I (stemming)
  
9.5.Maritieme ruimtelijke ordening en geïntegreerd kustbeheer ***I (eindstemming)
  
9.6.Raming van de inkomsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2015 - Afdeling I - Europees Parlement (stemming)
  
9.7.Inbreuken op het mededingingsrecht ***I (stemming)
  
9.8.Overbrenging van afvalstoffen ***I (stemming)
  
9.9.Nieuwe psychoactieve stoffen ***I (stemming)
  
9.10.Strafbare feiten en straffen op het gebied van de illegale drugshandel ***I (stemming)
  
9.11.Onderhandelingen over de strategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (stemming)
  
9.12.Godsdienstvrijheid en culturele diversiteit (stemming)
  
9.13.Russische druk op landen van het Oostelijk Partnerschap en met name de destabilisatie van Oost-Oekraïne (stemming)
  
9.14.Onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam (stemming)
  
9.15.Follow-up van de Commissie van het "Top Ten"-overleg met kmo's over EU-regels (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
13.1.Pakistan: recente gevallen van vervolging
  
13.2.Syrië: situatie van bepaalde kwetsbare gemeenschappen
  
13.3.Situatie in Noord-Korea
 14.Stemmingen
  
14.1.Pakistan: recente gevallen van vervolging (stemming)
  
14.2.Syrië: situatie van bepaalde kwetsbare gemeenschappen (stemming)
  
14.3.Situatie in Noord-Korea (stemming)
 15.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 16.Ingekomen stukken
 17.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 18.Rooster van de volgende vergaderingen
 19.Goedkeuring van de notulen van deze vergadering
 20.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (231 kb) Presentielijst (54 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2746 kb) 
 
Notulen (158 kb) Presentielijst (35 kb) Stemmingsuitslagen (307 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1064 kb) 
 
Notulen (264 kb) Presentielijst (62 kb) Stemmingsuitslagen (146 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (622 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid