Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 17 kwietnia 2014 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Działania Komisji w następstwie konsultacji z MŚP na temat dziesięciu najbardziej obciążających regulacji UE (złożone projekty rezolucji)
 3.Presja wywierana przez Rosję na kraje Partnerstwa Wschodniego, a w szczególności destabilizacja Wschodniej Ukrainy (złożone projekty rezolucji)
 4.Przemieszczanie odpadów ***I (debata)
 5.Wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego (rozporządzenie (WE) nr 1071/2009) (debata)
 6.Wydłużenie okresu przetrzymywania przez państwa członkowskie nielegalnie przebywajacych na ich terytorium obywateli krajów trzecich na okres przekraczający 18 miesięcy z naruszeniem dyrektywy w sprawie powrotu imigrantów (debata)
 7.Negocjacje dotyczące umowy o wolnym handlu UE-Wietnam (debata)
 8.Negocjacje dotyczące porozumienia o partnerstwie strategicznym UE-Japonia (krótka prezentacja)
 9.Głosowanie
  9.1.UE - Albania: Protokół do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu (przystąpienie Republiki Chorwacji) *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  9.2.Uzgodnienia z Królestwem Norwegii dotyczące warunków udziału tego państwa w pracach Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  9.3.Uzgodnienia z Księstwem Liechtensteinu dotyczące warunków udziału tego państwa w pracach Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  9.4.Europejskie długoterminowe fundusze inwestycyjne ***I (głosowanie)
  9.5.Planowanie przestrzenne obszarów morskich oraz zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną ***I (głosowanie końcowe)
  9.6.Preliminarz dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2015 – sekcja 1 – Parlament (głosowanie)
  9.7.Naruszenia prawa konkurencji ***I (głosowanie)
  9.8.Przemieszczanie odpadów ***I (głosowanie)
  9.9.Nowe substancje psychoaktywne ***I (głosowanie)
  9.10.Minimalne przepisy określające znamiona przestępstw i kar w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami w odniesieniu do definicji narkotyków ***I (głosowanie)
  9.11.Negocjacje dotyczące porozumienia o partnerstwie strategicznym UE-Japonia (głosowanie)
  9.12.Wolność wyznania i różnorodność kulturowa (głosowanie)
  9.13.Presja wywierana przez Rosję na kraje Partnerstwa Wschodniego, a w szczególności destabilizacja Wschodniej Ukrainy (głosowanie)
  9.14.Negocjacje dotyczące umowy o wolnym handlu UE-Wietnam (głosowanie)
  9.15.Działania Komisji w następstwie konsultacji z MŚP na temat dziesięciu najbardziej obciążających regulacji UE (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  13.1.Pakistan: ostatnie przypadki prześladowań
  13.2.Syria: sytuacja niektórych szczególnie narażonych społeczności
  13.3.Sytuacja w Korei Północnej
 14.Głosowanie
  14.1.Pakistan: ostatnie przypadki prześladowań (głosowanie)
  14.2.Syria: sytuacja niektórych szczególnie narażonych społeczności (głosowanie)
  14.3.Sytuacja w Korei Północnej (głosowanie)
 15.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 16.Składanie dokumentów
 17.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 18.Kalendarz następnych posiedzeń
 19.Zatwierdzenie protokołu obecnego posiedzenia
 20.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (233 kb) Lista obecności (54 kb)    Głosowanie imienne (2746 kb) 
 
Protokół (208 kb) Lista obecności (35 kb) Wyniki głosowania (330 kb) Głosowanie imienne (1076 kb) 
 
Protokół (270 kb) Lista obecności (62 kb) Wyniki głosowania (154 kb) Głosowanie imienne (624 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności