Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Joi, 17 aprilie 2014 - Strasbourg
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Măsurile adoptate de către Comisie în urma consultărilor „Top 10” ale IMM-urilor cu privire la reglementările europene (propuneri de rezoluţie depuse)
 3.Presiunea exercitată de Rusia asupra țărilor din Parteneriatul estic și în special destabilizarea Ucrainei de est (propuneri de rezoluţie depuse)
 4.Transferurile de deșeuri ***I (dezbatere)
 5.Condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier (Regulamentul (CE) nr. 1071/2009) (dezbatere)
 6.Prelungirea de către statele membre a perioadei de detenție a resortisanților unor țări terțe aflați în ședere ilegală dincolo de limita de 18 luni și încălcând astfel Directiva privind repatrierea (dezbatere)
 7.Negocierile privind Acordul de liber schimb UE-Vietnam (dezbatere)
 8.Negocierea Acordului de parteneriat strategic UE-Japonia (prezentare succintă)
 9.Votare
  9.1.UE-Albania: Protocolul la Acordul de stabilizare și de asociere (aderarea Croației)) *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.2.Acordul cu Regatul Norvegiei privind modalitățile de participare a acestuia la Biroul European de Sprijin pentru Azil *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.3.Acordul cu Principatul Liechtenstein privind modalitățile de participare a acestuia la Biroul European de Sprijin pentru Azil *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.4.Fondurile europene de investiții pe termen lung ***I (vot)
  9.5.Amenajarea spațiului maritim și managementul integrat al zonelor costiere ***I (vot final)
  9.6.Estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2015 - secţiunea I - Parlamentul (vot)
  9.7.Încălcarea dispozițiilor dreptului concurenței ***I (vot)
  9.8.Transferurile de deșeuri ***I (vot)
  9.9.Noile substanțe psihoactive ***I (vot)
  9.10.Infracțiunile și sancțiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri ***I (vot)
  9.11.Negocierea Acordului de parteneriat strategic UE-Japonia (vot)
  9.12.Libertățile religioase și diversitatea culturală (vot)
  9.13.Presiunea exercitată de Rusia asupra țărilor din Parteneriatul estic și în special destabilizarea Ucrainei de est (vot)
  9.14.Negocierile privind Acordul de liber schimb UE-Vietnam (vot)
  9.15.Măsurile adoptate de către Comisie în urma consultărilor „Top 10” ale IMM-urilor cu privire la reglementările europene (vot)
 10.Explicaţii privind votul
 11.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 12.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 13.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)
  13.1.Pakistan: cazuri recente de persecuție
  13.2.Siria: situația anumitor comunități vulnerabile
  13.3.Situația din Coreea de Nord
 14.Votare
  14.1.Pakistan: cazuri recente de persecuție (vot)
  14.2.Siria: situația anumitor comunități vulnerabile (vot)
  14.3.Situația din Coreea de Nord (vot)
 15.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 16.Depunere de documente
 17.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe
 18.Calendarul următoarelor şedinţe
 19.Aprobarea procesului-verbal al prezentei ședințe
 20.Întreruperea sesiunii
 Lista de prezenţă
Proces-verbal (235 kb) Lista de prezenţă (54 kb)    Voturi prin apel nominal (2746 kb) 
 
Proces-verbal (208 kb) Lista de prezenţă (35 kb) Rezultatele voturilor (308 kb) Voturi prin apel nominal (1067 kb) 
 
Proces-verbal (263 kb) Lista de prezenţă (63 kb) Rezultatele voturilor (154 kb) Voturi prin apel nominal (627 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate