Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
RCVVOTESPVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 17. apríla 2014 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Opatrenia Komisie v nadväznosti na konzultáciu právnych predpisov EÚ s MSP pod názvom "desať naj" (predložené návrhy uznesení)
 3.Ruský tlak na krajiny Východného partnerstva a najmä destabilizácia východnej Ukrajiny (predložené návrhy uznesení)
 4.Preprava odpadu ***I (rozprava)
 5.Podmienky, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy (nariadenie (ES) č. 1071/2009) (rozprava)
 6.Predĺženie zadržania štátnych príslušníkov tretích krajín s nelegálnym pobytom zo strany členských štátov na dobu viac ako 18 mesiacov, čím sa porušuje smernica o návrate (rozprava)
 7.Rokovania o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom (rozprava)
 8.Rokovania o dohode o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (stručná prezentácia)
 9.Hlasovanie
  
9.1.EÚ – Albánsko: Protokol k dohode o stabilizácii a pridružení (pristúpenie Chorvátskej republiky) *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.2.Dohoda s Nórskym kráľovstvom o dojednaní foriem jeho účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.3.Dohoda s Lichtenštajnským kniežatstvom o dojednaní foriem jeho účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.4.Európske dlhodobé investičné fondy ***I (hlasovanie)
  
9.5.Námorné priestorové plánovanie a integrovaný manažment pobrežnej zóny ***I (záverečné hlasovanie)
  
9.6.Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2015 – Oddiel I – Parlament (hlasovanie)
  
9.7.Porušenia práva hospodárskej súťaže ***I (hlasovanie)
  
9.8.Preprava odpadu ***I (hlasovanie)
  
9.9.Nové psychoaktívne látky ***I (hlasovanie)
  
9.10.Trestné činy a tresty v oblasti nezákonného obchodu s drogami ***I (hlasovanie)
  
9.11.Rokovania o dohode o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (hlasovanie)
  
9.12.Náboženské slobody a kultúrna rozmanitosť (hlasovanie)
  
9.13.Ruský tlak na krajiny Východného partnerstva a najmä destabilizácia východnej Ukrajiny (hlasovanie)
  
9.14.Rokovania o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom (hlasovanie)
  
9.15.Opatrenia Komisie v nadväznosti na konzultáciu právnych predpisov EÚ s MSP pod názvom "desať naj" (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
13.1.Pakistan: nedávne prípady prenasledovania
  
13.2.Sýria: situácia niektorých zraniteľných spoločenstiev
  
13.3.Situácia v Severnej Kórei
 14.Hlasovanie
  
14.1.Pakistan: nedávne prípady prenasledovania (hlasovanie)
  
14.2.Sýria: situácia niektorých zraniteľných spoločenstiev (hlasovanie)
  
14.3.Situácia v Severnej Kórei (hlasovanie)
 15.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 16.Predložené dokumenty
 17.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 18.Termíny nasledujúcich rokovaní
 19.Approbation du procès-verbal de la présente séance
 20.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (230 kb) Prezenčná listina (54 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (2746 kb) 
 
Zápisnica (200 kb) Prezenčná listina (35 kb) Výsledky hlasovania (325 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1067 kb) 
 
Zápisnica (263 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledky hlasovania (163 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (626 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia