Indiċi 
Minuti
PDF 271kWORD 208k
Il-Ħamis, 17 ta' April 2014 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Is-segwitu tal-Kummissjoni tal-konsultazzjoni “Top Ten” tal-SMEs dwar ir-regolamentazzjoni tal-UE (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Pressjoni Russa fuq il-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant u, b'mod partikolari, id-destabbilizzazzjoni tal-Lvant tal-Ukraina (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Vjeġġi ta' skart ***I (dibattitu)
 5.Kondizzjonijiet li għandhom jiġu rispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni ta' operatur tat-trasport bit-triq (Regolament (KE) Nru 1071/2009) (dibattitu)
 6.Estensjoni tad-detenzjoni mill-Istati Membri ta' ċittadini ta' pajjiż terz b’residenza illegali lil hinn mil-limitu ta' żmien ta' 18-il xahar bi ksur tad-Direttiva dwar ir-Ritorn (dibattitu)
 7.Negozjati dwar il-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Vjetnam (dibattitu)
 8.Negozjati tal-Ftehim ta' Sħubija Strateġika UE-Ġappun (preżentazzjoni qasira)
 9.Ħin tal-votazzjonijiet
  
9.1.UE-Albanija: Protokoll għall-Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni (adeżjoni tal-Kroazja) *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.2.Arranġament mar-Renju tan-Norveġja dwar il-modalitajiet tal-parteċipazzjoni tiegħu fl-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-Asil *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.3.Arranġament mal-Prinċipat tal-Liechtenstein dwar il-modalitajiet tal-parteċipazzjoni tiegħu fl-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.4.Fondi ta' Investiment Ewropej fuq Terminu Twil ***I (votazzjoni)
  
9.5.L-ippjanar spazjali marittimu u l-ġestjoni integrata tal-kosta ***I (votazzjoni finali)
  
9.6.Estimi tad-dħul u n-nefqa għas-sena finanzjarja 2015 - Taqsima I - Il-Parlament (votazzjoni)
  
9.7.Il-ksur tal-liġi dwar il-kompetizzjoni ***I (votazzjoni)
  
9.8.Vjeġġi ta' skart ***I (votazzjoni)
  
9.9.Sustanzi psikoattivi ġodda ***I (votazzjoni)
  
9.10.Atti kriminali u pieni fil-qasam tat-traffikar illeċitu ta' drogi ***I (votazzjoni)
  
9.11.Negozjati tal-Ftehim ta' Sħubija Strateġika UE-Ġappun (votazzjoni)
  
9.12.Libertajiet tar-reliġjon u diversità kulturali (votazzjoni)
  
9.13.Pressjoni Russa fuq il-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant u, b'mod partikolari, id-destabbilizzazzjoni tal-Lvant tal-Ukraina (votazzjoni)
  
9.14.Negozjati dwar il-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Vjetnam (votazzjoni)
  
9.15.Is-segwitu tal-Kummissjoni tal-konsultazzjoni “Top Ten” tal-SMEs dwar ir-regolamentazzjoni tal-UE (votazzjoni)
 10.Spjegazzjonijiet tal-vot
 11.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 13.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  
13.1.Pakistan: każijiet reċenti ta' persekuzzjoni
  
13.2.Sirja: is-sitwazzjoni ta' ċerti komunitajiet vulnerabbli
  
13.3.Is-sitwazzjoni fil-Korea ta' Fuq
 14.Ħin tal-votazzjonijiet
  
14.1.Pakistan: każijiet reċenti ta' persekuzzjoni (votazzjoni)
  
14.2.Sirja: is-sitwazzjoni ta' ċerti komunitajiet vulnerabbli (votazzjoni)
  
14.3.Is-sitwazzjoni fil-Korea ta' Fuq (votazzjoni)
 15.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 16.Tressiq ta' dokumenti
 17.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 18.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 19.Approvazzjoni tal-Minuti ta' din is-seduta
 20.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Oldřich VLASÁK
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 08.30.


2. Is-segwitu tal-Kummissjoni tal-konsultazzjoni “Top Ten” tal-SMEs dwar ir-regolamentazzjoni tal-UE (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000049/2014) imressqa minn Paul Rübig, f'isem il-Kumitat ITRE, lill-Kummissjoni: Il-proċess ta' konsultazzjoni 'Top Ten' u t-tnaqqis fil-piż tar-regolamentazzjoni tal-UE minn fuq l-SMEs (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Paul Rübig, f'isem il-Kumitat ITRE, dwar il-proċess ta' konsultazzjoni ‘top ten’ u t-tħaffif tal-piż tar-regolamentazzjoni tal-UE fuq l-SMEs (2013/2711(RSP)) (B7-0415/2014);

- Reinhard Bütikofer f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-proċess ta' konsultazzjoni ‘Top Ten’ u t-tnaqqis fil-piż tar-regolamentazzjoni tal-UE minn fuq l-SMEs (2013/2711(RSP)) (B7-0434/2014).

Votazzjoni: punt 9.15 tal- Minuti ta' 17.4.2014.


3. Pressjoni Russa fuq il-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant u, b'mod partikolari, id-destabbilizzazzjoni tal-Lvant tal-Ukraina (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Pressjoni Russa fuq il-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant u, b'mod partikolari, id-destabbilizzazzjoni tal-Lvant tal-Ukraina (2014/2699(RSP))

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Helmut Scholz, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka u Věra Flasarová f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-pressjoni Russa fuq il-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant u, b'mod partikolari, id-destabilizzazzjoni tal-Lvant tal-Ukraina (2014/2699(RSP)) (B7-0431/2014);

- Hannes Swoboda, Ana Gomes, Marek Siwiec, Maria Eleni Koppa, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Ioan Mircea Paşcu, Jo Leinen, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Marusya Lyubcheva, Pier Antonio Panzeri, Katrin Saks, Emine Bozkurt, Libor Rouček u Boris Zala f'isem il-Grupp S&D, dwar il-pressjoni Russa fuq il-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant u, b'mod partikolari, id-destabbilizzazzjoni tal-Lvant tal-Ukraina 2014/2699(RSP) (B7-0435/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Roberts Zīle, Konrad Szymański u Valdemar Tomaševski f'isem il-Grupp ECR, dwar il-pressjoni Russa fuq il-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant u, b'mod partikolari, id-destabbilizzazzjoni tal-Lvant tal-Ukraina (2014/2699(RSP)) (B7-0436/2014);

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Louis Michel, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Alexander Graf Lambsdorff u Adina-Ioana Vălean f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-pressjoni Russa fuq il-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant u, b'mod partikolari, id-destabbilizzazzjoni tal-Lvant tal-Ukraina (2014/2699(RSP)) (B7-0437/2014);

- Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Ulrike Lunacek u Helga Trüpel f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-pressjoni Russa fuq il-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant u b'mod partikolari d-destabbilizzazzjoni tal-Lvant tal-Ukraina (2014/2699(RSP)) (B7-0441/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anna Maria Corazza Bildt, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Paweł Zalewski, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Inese Vaidere, Sophie Auconie, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Algirdas Saudargas, Philippe Juvin, Andrey Kovatchev u Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė f'isem il-Grupp PPE, dwar il-pressjoni Russa fuq il-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant u, b'mod partikolari, id-destabbilizzazzjoni tal-Lvant tal-Ukraina (2014/2699(RSP)) (B7-0444/2014).

Votazzjoni: punt 9.13 tal- Minuti ta' 17.4.2014.


4. Vjeġġi ta' skart ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1013/2006 dwar vjeġġi ta' skart [COM(2013)0516 - C7-0217/2013- 2013/0239(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Bart Staes (A7-0069/2014)

Bart Staes ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Janez Potočnik (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Karl-Heinz Florenz f'isem il-Grupp PPE, Marusya Lyubcheva f'isem il-Grupp S&D, Gerben-Jan Gerbrandy f'isem il-Grupp ALDE, Anna Rosbach f'isem il-Grupp ECR, Sabine Wils f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD, Judith A. Merkies u Åsa Westlund.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Spyros Danellis.

Interventi ta': Janez Potočnik u Bart Staes.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.8 tal- Minuti ta' 17.4.2014.


5. Kondizzjonijiet li għandhom jiġu rispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni ta' operatur tat-trasport bit-triq (Regolament (KE) Nru 1071/2009) (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000032/2014) imressqa minn Brian Simpson, f'isem il-Kumitat TRAN, lill-Kummissjoni: Infurzar tar-Regolament (KE) Nru 1071/2009 (2014/2700(RSP)) (B7-0113/2014)

Brian Simpson daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Janez Potočnik (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija.

Interventi ta': Mathieu Grosch f'isem il-Grupp PPE, Saïd El Khadraoui f'isem il-Grupp S&D, Gesine Meissner f'isem il-Grupp ALDE, Eva Lichtenberger f'isem il-Grupp Verts/ALE, Silvia-Adriana Ţicău u Philippe De Backer, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Silvia-Adriana Ţicău.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Olga Sehnalová.

Intervent ta': Janez Potočnik.

Id-dibattitu ngħalaq.


6. Estensjoni tad-detenzjoni mill-Istati Membri ta' ċittadini ta' pajjiż terz b’residenza illegali lil hinn mil-limitu ta' żmien ta' 18-il xahar bi ksur tad-Direttiva dwar ir-Ritorn (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Estensjoni tad-detenzjoni mill-Istati Membri ta' ċittadini ta' pajjiż terz b’residenza illegali lil hinn mil-limitu ta' żmien ta' 18-il xahar bi ksur tad-Direttiva dwar ir-Ritorn (2014/2701(RSP))

Janez Potočnik (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Hubert Pirker f'isem il-Grupp PPE, Cecilia Wikström f'isem il-Grupp ALDE, Franziska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE, Nikolaos Chountis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Mario Borghezio Membru mhux affiljat, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Cecilia Wikström, Georgios Papanikolaou, Jean Lambert li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Georgios Papanikolaou, Marie-Christine Vergiat, Philip Claeys, Seán Kelly u Hélène Flautre.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Andrew Henry William Brons.

Intervent ta': Janez Potočnik.

PRESIDENZA: Othmar KARAS
Viċi President

Id-dibattitu ngħalaq.


7. Negozjati dwar il-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Vjetnam (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Negozjati dwar il-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Vjetnam (2013/2989(RSP))

Joaquín Almunia (Viċi President tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Daniel Caspary f'isem il-Grupp PPE, Bernd Lange f'isem il-Grupp S&D, Niccolò Rinaldi f'isem il-Grupp ALDE, Jan Zahradil f'isem il-Grupp ECR, Paul Murphy f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bastiaan Belder f'isem il-Grupp EFD, Franck Proust, David Martin, Adam Bielan, Werner Langen, Maria Badia i Cutchet u Seán Kelly.

Intervent ta': Joaquín Almunia

Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni li tressqet skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura, fil-konklużjoni tad-dibattitu:

- Vital Moreira u Jan Zahradil, f'isem il-Kumitat INTA, dwar l-istat attwali tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Vjetnam (2013/2989(RSP)) (B7-0367/2014)

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.14 tal- Minuti ta' 17.4.2014.


8. Negozjati tal-Ftehim ta' Sħubija Strateġika UE-Ġappun (preżentazzjoni qasira)

Rapport li fih ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna dwar in-negozjati dwar ftehim ta' sħubija strateġika UE-Ġappun [2014/2021(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Alojz Peterle (A7-0244/2014)

Alojz Peterle għamel il-preżentazzjoni.

Intervent ta': David Martin.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Ioan Mircea Paşcu u Zita Gurmai.

Intervent ta': Joaquín Almunia (Viċi President tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 9.11 tal- Minuti ta' 17.4.2014.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 10.55. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.00)

PRESIDENZA: Isabelle DURANT
Viċi President


9. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


9.1. UE-Albanija: Protokoll għall-Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni (adeżjoni tal-Kroazja) *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, tal-Protokoll għall-Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa, u r-Repubblika tal-Albanija, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea [14783/2013 - C7-0075/2014- 2013/0311(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Nikola Vuljanić (A7-0266/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2014)0445)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-protokoll.


9.2. Arranġament mar-Renju tan-Norveġja dwar il-modalitajiet tal-parteċipazzjoni tiegħu fl-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-Asil *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Arranġament bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tan-Norveġja dwar il-modalitajiet tal-parteċipazzjoni tiegħu fl-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil [18141/2013 - C7-0107/2014- 2013/0427(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Roberta Metsola (A7-0257/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2014)0446)

Il-Parlament approva l-konklużjoni tal-arranġament.


9.3. Arranġament mal-Prinċipat tal-Liechtenstein dwar il-modalitajiet tal-parteċipazzjoni tiegħu fl-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Arranġament bejn l-Unjoni Ewropea u l-Prinċipat tal-Liechtenstein dwar il-modalitajiet tal-parteċipazzjoni tiegħu fl-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil [18116/2013 - C7-0091/2014- 2013/0423(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Roberta Metsola (A7-0168/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2014)0447)

Il-Parlament approva l-konklużjoni tal-arranġament.


9.4. Fondi ta' Investiment Ewropej fuq Terminu Twil ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fondi ta' Investiment Ewropej fuq Terminu Twil [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0211/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2014)0448)

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (rapporteur) ipproponiet il-posponiment tal-votazzjoni dwar l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva bi qbil mal-Artikolu 57(2), tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-Parlament approva l-proposta. Il-kwistjoni ġiet għalhekk irriferuta lill-kumitat responsabbli għal rieżami.


9.5. L-ippjanar spazjali marittimu u l-ġestjoni integrata tal-kosta ***I (votazzjoni finali)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas għall-ippjanar spazjali marittimu u għall-ġestjoni integrata tal-kosta [COM(2013)0133 - C7-0065/2013- 2013/0074(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Gesine Meissner (A7-0379/2013)

Id-dibattitu sar fid-data 11 ta' Diċembru 2013 (punt 13 tal- Minuti ta' 11.12.2013).

Il-votazzjoni ġiet posposta waqt is-seduta tad-data 12 ta' Diċembru 2013 (punt 12.8 tal- Minuti ta' 12.12.2013).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P7_TA(2014)0449)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2014)0449)

Interventi

Carl Schlyter, qabel il-votazzjoni, biex jindika l-iżbalji fit-traduzzjoni Svediża u biex jindika li l-verżjoni Ingliża hija tajba, u Gesine Meissner (rapporteur).


9.6. Estimi tad-dħul u n-nefqa għas-sena finanzjarja 2015 - Taqsima I - Il-Parlament (votazzjoni)

Rapport dwar l-estimi tad-dħul u n-nefqa tal-Parlament għas-sena finanzjarja 2015 [2014/2003(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Salvador Garriga Polledo (A7-0277/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0450)


9.7. Il-ksur tal-liġi dwar il-kompetizzjoni ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti regoli li jirregolaw l-azzjonijiet għad-danni skont il-liġi nazzjonali għall-ksur tad-dispożizzjonijiet tal-liġi dwar il-kompetizzjoni tal-Istati Membri u tal-Unjoni Ewropea [COM(2013)0404 - C7-0170/2013 - 2013/0185(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Andreas Schwab (A7-0089/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2014)0451)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2014)0451)


9.8. Vjeġġi ta' skart ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1013/2006 dwar vjeġġi ta' skart [COM(2013)0516 - C7-0217/2013- 2013/0239(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Bart Staes (A7-0069/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P7_TA(2014)0452)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2014)0452)


9.9. Sustanzi psikoattivi ġodda ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq sustanzi psikoattivi ġodda [COM(2013)0619 - C7-0272/2013- 2013/0305(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Jacek Protasiewicz (A7-0172/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2014)0453)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2014)0453)


9.10. Atti kriminali u pieni fil-qasam tat-traffikar illeċitu ta' drogi ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2004/757/ĠAI tal-25 ta' Ottubru 2004 li tistabbilixxi dispożizzjonijiet minimi dwar l-elementi kostitwenti ta' atti kriminali u ta' pieni fil-qasam tat-traffikar illeċitu ta' drogi, rigward id-definizzjoni ta' droga [COM(2013)0618 - C7-0271/2013- 2013/0304(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A7-0173/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2014)0454)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2014)0454)


9.11. Negozjati tal-Ftehim ta' Sħubija Strateġika UE-Ġappun (votazzjoni)

Rapport li fih ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna dwar in-negozjati dwar ftehim ta' sħubija strateġika UE-Ġappun [2014/2021(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Alojz Peterle (A7-0244/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0455)


9.12. Libertajiet tar-reliġjon u diversità kulturali (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0365/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0456)

Interventi

Nick Griffin, wara l-votazzjoni, għal punt ta' ordni (Il-President, peress li qies li ma kienx punt ta' ordni, ħadlu d-dritt li jitkellem).


9.13. Pressjoni Russa fuq il-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant u, b'mod partikolari, id-destabbilizzazzjoni tal-Lvant tal-Ukraina (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0431/2014, B7-0435/2014, B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014 u B7-0444/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

Il-President laqa', f'isem il-Parlament, lil Petro Porochenko, membru tal-Verkhovna Rada tal-Ukraina u kopresident tal-Kumitat Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Ukraina, li ħa postu fil-gallarija uffiċjali.

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B7-0431/2014

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B7-0435/2014

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0436/2014

(flok B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014 u B7-0444/2014)

imressqa mill-Membri li ġejjin:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anna Maria Corazza Bildt, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Paweł Zalewski, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Alf Svensson, Inese Vaidere, Sophie Auconie, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Algirdas Saudargas, Philippe Juvin u Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė f'isem il-Grupp PPE;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Louis Michel, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Alexander Graf Lambsdorff u Adina-Ioana Vălean f'isem il-Grupp ALDE;

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Ulrike Lunacek, Tarja Cronberg u Werner Schulz f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Roberts Zīle u Adam Bielan f'isem il-Grupp ECR.

Adozzjoni (P7_TA(2014)0457)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014 u B7-0444/2014 waqgħu.)

Interventi

Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, biex titlob li l-votazzjoni finali dwar ir-riżoluzzjoni konġunta ssir b'sejħa tal-ismijiet, u, biex jappoġġaw din it-talba, Joseph Daul f'isem il-Grupp PPE, Hannes Swoboda f'isem il-Grupp S&D, Francesco Enrico Speroni f'isem il-Grupp EFD, u Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR (il-Parlament approva t-talba).

Elmar Brok, biex iressaq emenda orali għall-emenda 2, li ġiet aċċettata.


9.14. Negozjati dwar il-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Vjetnam (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0367/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0458)


9.15. Is-segwitu tal-Kummissjoni tal-konsultazzjoni “Top Ten” tal-SMEs dwar ir-regolamentazzjoni tal-UE (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0415/2014 u B7-0434/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B7-0415/2014

Adozzjoni (P7_TA(2014)0459)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0434/2014 waqgħet.)

Interventi

Vicky Ford.


10. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Rodi Kratsa-Tsagaropoulou - A7-0211/2014
Peter Jahr

Rapport Gesine Meissner - A7-0379/2013
Seán Kelly

Rapport Andreas Schwab - A7-0089/2014
Seán Kelly

Rapport Alojz Peterle - A7-0244/2014
Seán Kelly

Pressjoni Russa fuq il-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant u, b'mod partikolari, id-destabbilizzazzjoni tal-Lvant tal-Ukraina (2014/2699(RSP)) - RC-B7-0436/2014
Csaba Sógor, Tatjana Ždanoka u Bernd Posselt

Negozjati dwar il-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Vjetnam – (2013/2989(RSP)) - B7-0367/2014
Seán Kelly u Bernd Posselt

Pressjoni Russa fuq il-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant u, b'mod partikolari, id-destabbilizzazzjoni tal-Lvant tal-Ukraina (2014/2699(RSP)) - RC-B7-0436/2014
Krisztina Morvai

Rapport Andreas Schwab - A7-0089/2014
Adam Bielan

Rapport Alojz Peterle - A7-0244/2014
Adam Bielan.


11. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'Sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.00 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

12. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


13. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 5 tal- Minuti ta' 15.4.2014.)


13.1. Pakistan: każijiet reċenti ta' persekuzzjoni

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0399/2014, B7-0401/2014, B7-0403/2014, B7-0405/2014, B7-0408/2014 u B7-0410/2014 (2014/2694(RSP))

Adam Bielan, Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola, Marietje Schaake, Alda Sousa u Tarja Cronberg ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Bernd Posselt f'isem il-Grupp PPE, Morten Messerschmidt f'isem il-Grupp EFD, Seán Kelly u Bernd Posselt, biex jagħmel mistoqsija "karta blu" Morten Messerschmidt li wieġeb.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Elisabeth Jeggle, Zita Gurmai u Jolanta Emilia Hibner.

Intervent ta': Joaquín Almunia (Viċi President tal-Kummissjoni).

Intervent ta': Bogusław Sonik dwar il-proċedura "catch the eye".

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 14.1 tal- Minuti ta' 17.4.2014.


13.2. Sirja: is-sitwazzjoni ta' ċerti komunitajiet vulnerabbli

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014 u B7-0406/2014 (2014/2095(RSP))

Adam Bielan, Bastiaan Belder, Bernd Posselt, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Alda Sousa u Hélène Flautre ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Sari Essayah f'isem il-Grupp PPE, Mitro Repo f'isem il-Grupp S&D, Izaskun Bilbao Barandica f'isem il-Grupp ALDE, Jürgen Klute f'isem il-Grupp GUE/NGL, Nick Griffin Membru mhux affiljat, Peter Šťastný u Joanna Senyszyn.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Andrzej Grzyb, Csanád Szegedi u Bogusław Sonik.

Intervent ta': Joaquín Almunia (Viċi President tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 14.2 tal- Minuti ta' 17.4.2014.


13.3. Is-sitwazzjoni fil-Korea ta' Fuq

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0388/2014, B7-0409/2014, B7-0411/2014, B7-0412/2014, B7-0413/2014 u B7-0414/2014 (2014/2696(RSP))

Adam Bielan, Cristian Dan Preda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietje Schaake u Gerald Häfner ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Peter Šťastný f'isem il-Grupp PPE, Mitro Repo f'isem il-Grupp S&D, Tarja Cronberg f'isem il-Grupp Verts/ALE, Nick Griffin Membru mhux affiljat, u Sari Essayah.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Paul Rübig, Zita Gurmai u Eija-Riitta Korhola.

Intervent ta': Joaquín Almunia (Viċi President tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 14.3 tal- Minuti ta' 17.4.2014.


14. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


14.1. Pakistan: każijiet reċenti ta' persekuzzjoni (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0399/2014, B7-0401/2014, B7-0403/2014, B7-0405/2014, B7-0408/2014 u B7-0410/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 16)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0399/2014

(flok B7-0399/2014, B7-0401/2014, B7-0403/2014, B7-0405/2014 u B7-0410/2014):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eija-Riitta Korhola, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Michael Gahler, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Anne Delvaux, Salvador Sedó i Alabart, László Tőkés u Bogusław Sonik f'isem il-Grupp PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari u Antigoni Papadopoulou f'isem il-Grupp S&D;

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen u Marielle de Sarnez f'isem il-Grupp ALDE;

Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen u Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański u Marek Józef Gróbarczyk f'isem il-Grupp ECR.

Adozzjoni (P7_TA(2014)0460)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0408/2014 waqgħet.)


14.2. Sirja: is-sitwazzjoni ta' ċerti komunitajiet vulnerabbli (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014, B7-0406/2014 u B7-0407/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 17)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0387/2014

(flok B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014 u B7-0407/2014):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Peter Šťastný, Anne Delvaux, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly u Bogusław Sonik f'isem il-Grupp PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza u Liisa Jaakonsaari f'isem il-Grupp S&D;

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort u Marielle de Sarnez f'isem il-Grupp ALDE;

Hélène Flautre, Judith Sargentini, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen u Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Charles Tannock, Adam Bielan, Sajjad Karim, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal u Ryszard Antoni Legutko f'isem il-Grupp ECR;

Bastiaan Belder, Zbigniew Ziobro, Rolandas Paksas u Juozas Imbrasas f'isem il-Grupp EFD.

Adozzjoni (P7_TA(2014)0461)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0406/2014 waqgħet.)


14.3. Is-sitwazzjoni fil-Korea ta' Fuq (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0388/2014, B7-0409/2014, B7-0411/2014, B7-0412/2014, B7-0413/2014 u B7-0414/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 18)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0388/2014

(flok B7-0388/2014, B7-0409/2014, B7-0411/2014, B7-0412/2014 u B7-0414/2014):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Herbert Reul, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Peter Šťastný, Csaba Sógor, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly, László Tőkés u Bogusław Sonik f'isem il-Grupp PPE;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Richard Howitt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Tonino Picula, George Sabin Cutaş, David Martin, Liisa Jaakonsaari u Antigoni Papadopoulou f'isem il-Grupp S&D;

Jelko Kacin, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Phil Bennion, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort u Marielle de Sarnez f'isem il-Grupp ALDE;

Gerald Häfner, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Tarja Cronberg u Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR.

Adozzjoni (P7_TA(2014)0462)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0413/2014 waqgħet.)


15. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'Sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


16. Tressiq ta' dokumenti

Il-Membri ressqu d-dokumenti segwenti tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 120 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-dominji tal-internet fis-settur tal-produzzjoni tal-inbid li jqiegħdu f'riskju d-dominazzjonijiet tal-oriġini (B7-0299/2014)
irreferut responsabbli: AGRI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-iskandlu tat-thalidomide u l-ħtiġijiet tal-kura tas-saħħa tal-vittmi li baqgħu ħajjin fl-Ewropa (B7-0300/2014)
irreferut responsabbli: ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar prattiki burokratiċi iktar sempliċi għall-produtturi tal-inbid Taljan (B7-0301/2014)
irreferut responsabbli: AGRI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-prezz tal-enerġija fl-Ewropa u l-periklu ta' eżodu min-naħa tal-impriżi (B7-0302/2014)
irreferut responsabbli: ITRE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-bejgħ tal-artijiet fil-pajjiżi Afrikani (B7-0303/2014)
irreferut responsabbli: AFET

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-drittijiet tan-nisa u l-fenomenu tal-bniet żgħar miżżewġa fil-Jemen (B7-0304/2014)
irreferut responsabbli: FEMM
opinjoni: AFET

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-digriet "Inbattlu l-Ħabsijiet" u r-riskji għaċ-ċittadini Taljani (B7-0305/2014)
irreferut responsabbli: LIBE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar iż-żuwijiet fl-Ewropa (B7-0306/2014)
irreferut responsabbli: AGRI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-ispejjeż tal-kura għall-immigranti irregolari (B7-0307/2014)
irreferut responsabbli: LIBE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-referendum għall-indipendenza tal-Veneto (B7-0308/2014)
irreferut responsabbli: AFCO
opinjoni: JURI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħtif ta' żewġ saċerdoti minn Viċenza u ta' soru Kanadiża fil-Kamerun (B7-0309/2014)
irreferut responsabbli: AFET

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-esklużjoni tar-reġjun tal-Veneto mill-użu tal-fondi Komunitarji għall-ġlieda kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ (B7-0310/2014)
irreferut responsabbli: EMPL

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra l-fenomenu tal-għarajjes bniet fil-Jemen (B7-0311/2014)
irreferut responsabbli: FEMM
opinjoni: AFET

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-imxija tal-influwenza tat-tjur fl-Ewropa (B7-0312/2014)
irreferut responsabbli: ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-għajnuna għal persuni b'diżabbiltà biex isibu impjieg fl-UE (B7-0313/2014)
irreferut responsabbli: EMPL

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-twaqqif ta' Osservatorju dwar ir-radikaliżmu Iżlamiku (B7-0314/2014)
irreferut responsabbli: LIBE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-popolazzjoni ta' reliġjon Iżlamika fl-Ewropa fl-għexieren ta' snin li ġejjin (B7-0315/2014)
irreferut responsabbli: LIBE

- Silvia-Adriana Ţicău. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-rwol tal-ġenerazzjonijiet żgħażagħ fl-UE (B7-0316/2014)
irreferut responsabbli: CULT
opinjoni: EMPL

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kampijiet ta' priġunerija għal dissidenti politiċi fir-Repubblika Demokratika Popolari tal-Korea (B7-0317/2014)
irreferut responsabbli: AFET

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-manipulazzjoni tas-settur bankarju mill-Fraternità Musulmana (B7-0319/2014)
irreferut responsabbli: ECON

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-fenomenu tal-mutilazzjoni ġenitali femminili fl-Ewropa (B7-0320/2014)
irreferut responsabbli: FEMM

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-semplifikazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (B7-0321/2014)
irreferut responsabbli: EMPL
opinjoni: REGI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-epidemija tal-poljomjelite fis-Sirja (B7-0322/2014)
irreferut responsabbli: ENVI
opinjoni: DEVE

- Cristiana Muscardini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-suq anomalu tal-adozzjonijiet internazzjonali (B7-0323/2014)
irreferut responsabbli: JURI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-bomba li ma splodietx tat-Tieni Gwerra Dinjija misjuba f'Vicenza (B7-0324/2014)
irreferut responsabbli: ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-protezzjoni tal-monumenti Biżantini fit-Turkija (B7-0325/2014)
irreferut responsabbli: AFET

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħarsien tal-kultura Griega f'Istanbul (B7-0326/2014)
irreferut responsabbli: AFET

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-protezzjoni tal-Insara mċaħħda mill-istatus ġuridiku tagħhom fit-Turkija (B7-0327/2014)
irreferut responsabbli: AFET
opinjoni: LIBE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-epidemija tal-Ebola fl-Afrika (B7-0328/2014)
irreferut responsabbli: ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-abbużi u l-każijiet ta' diskriminazzjoni fil-konfront ta' persuni b'diżabilità fis-settur tat-trasport (B7-0329/2014)
irreferut responsabbli: TRAN

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħela ta' ikel fis-settur tal-bejgħ bl-imnut u l-politiki ta' appoġġ għal dawk fil-bżonn (B7-0330/2014)
irreferut responsabbli: EMPL

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-istituzzjoni tal-Jum Ewropew kontra l-persekuzzjoni u d-diskriminazzjoni tal-Insara fid-dinja (B7-0331/2014)
irreferut responsabbli: AFET

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-drittijiet tan-nisa u l-integrazzjoni tal-komunitajiet ta' twemmin Iżlamiku (B7-0332/2014)
irreferut responsabbli: LIBE
opinjoni: FEMM

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar prodotti kontraffatti mibjugħa fuq l-internet (B7-0333/2014)
irreferut responsabbli: JURI
opinjoni: IMCO

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-politiki Ewropej għall-ħarsien tad-distretti industrijali (B7-0334/2014)
irreferut responsabbli: ITRE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-fondi ta' appoġġ għall-mużew arkeoloġiku nazzjonali ta' Altino (B7-0335/2014)
irreferut responsabbli: CULT

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħarsien tal-liġijiet Komunitarji u tas-sistema tad-drittijiet Ewropej fir-rigward tal-istabbiliment ta' qrati awtonomi Iżlamiċi fl-UE (B7-0336/2014)
irreferut responsabbli: LIBE
opinjoni: JURI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħolqien ta’ "task force Ewropea" għat-tiftix tal-persuni li għebu (B7-0337/2014)
irreferut responsabbli: LIBE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-multinazzjonali Ċiniżi fl-Ewropa: riskji għaċ-ċittadini Ewropej (B7-0338/2014)
irreferut responsabbli: ECON

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-lapsijiet tossiċi li huma ta’ periklu għas-saħħa taċ-ċittadini Ewropej (B7-0339/2014)
irreferut responsabbli: ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-volta tad-denominazzjoni reliġjuża fis-sistema tal-edukazzjoni tat-Turkija (B7-0340/2014)
irreferut responsabbli: AFET

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-protezzjoni taċ-ċittadini li jbatu minn sklerożi multipla u awtiżmu (B7-0341/2014)
irreferut responsabbli: ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-protezzjoni tal-minorenni fuq l-internet: awtorizzazzjoni tal-ġenituri għall-ftuħ ta' account fuq in-netwerks soċjali (B7-0342/2014)
irreferut responsabbli ITRE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-SMEs Ewropej u piżijiet burokratiċi u fiskali (B7-0343/2014)
irreferut responsabbli: ITRE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar "nixtru d-deheb": ċittadini f'riskju ta' frodi (B7-0344/2014)
irreferut responsabbli: ECON

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra l-kontenut pedopornografiku fuq l-Internet (B7-0345/2014)
irreferut responsabbli: LIBE

- Silvia-Adriana Ţicău. Mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar it-tluq bikri mill-iskola (B7-0346/2014)
irreferut responsabbli: CULT

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kontrotendenza tal-UE fir-rigward tal-politiki protezzjonisti tal-pajjiżi terzi (B7-0347/2014)
irreferut responsabbli: INTA

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-armonizzazzjoni tas-suq tat-trasport stradali fl-Ewropa (B7-0348/2014)
irreferut responsabbli: TRAN

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni rigward ir-regola ġdida dwar iż-żrieragħ: il-produzzjoni agrikola fuq skala żgħira tinsab f'riskju (B7-0349/2014)
irreferut responsabbli: ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tismijiet "ġenitur nru 1" u "ġenitur nru 2" fil-formoli skolastiċi Taljani – Politiki ta' ugwaljanza tal-ġeneru u politiki tal-Unjoni (B7-0350/2014)
irreferut responsabbli: FEMM

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-reġjonalizzazzjoni tad-dejn (B7-0351/2014)
irreferut responsabbli: REGI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar refuġji Alpini fil-Veneto (B7-0352/2014)
irreferut responsabbli: TRAN

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-mortalità materna fl-Ewropa (B7-0353/2014)
irreferut responsabbli: ENVI
opinjoni: FEMM

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-faqar fost it-tfal fl-Ewropa (B7-0354/2014)
irreferut responsabbli: EMPL
opinjoni: FEMM

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-istabbiliment ta' direttorat għad-diżabilità tal-Kummissjoni Ewropea (B7-0355/2014)
irreferut responsabbli: EMPL
opinjoni: BUDG

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar preġudizzju għaċ-ċittadini Ewropej minħabba r-rilokazzjoni ta' ċentri telefoniċi virtwali (B7-0356/2014)
irreferut responsabbli: LIBE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-diskriminazzjoni reliġjuża tal-Kristjani fl-Arabja Sawdija (B7-0357/2014)
irreferut responsabbli: AFET

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-preżenza ta' merkurju u sustanzi oħra dannużi għas-saħħa tal-bniedem fil-vaċċini (B7-0358/2014)
irreferut responsabbli: ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-aktar attakk reċenti fuq il-"made in Italy": is-Sambuca falza (B7-0359/2014)
irreferut responsabbli: ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-protezzjoni tal-Prosecco tal-Veneto fil-konfront tal-Prosek Kroat (B7-0360/2014)
irreferut responsabbli: AGRI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-Karta Ewropea għall-Persuni b'Diżabilità (B7-0361/2014)
irreferut responsabbli: EMPL

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar iż-żieda fil-VAT għall-katina tal-istampa Taljana (B7-0362/2014)
irreferut responsabbli: CULT

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-fatt li l-komunità Musulmana tal-pajjiżi Balkani qed tikber u tirradikalizza (B7-0363/2014)
irreferut responsabbli: AFET

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-dijabete tat-tip 2 fl-UE (B7-0364/2014)
irreferut responsabbli: ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-frott tal-bosk u t-trażmissjoni tal-Epatite A (B7-0366/2014)
irreferut responsabbli: ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-trattament ħażin tal-fniek ta' Angora fiċ-Ċina (B7-0368/2014)
irreferut responsabbli: INTA

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni rigward l-imposti furzati ġodda mill-kontijiet kurrenti taċ-ċittadini Ewropej (B7-0369/2014)
irreferut responsabbli: ECON

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-open source fl-istituzzjonijiet Ewropej (B7-0370/2014)
irreferut responsabbli: ITRE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-reat tal-inġurja fuq l-internet (B7-0371/2014)
irreferut responsabbli: ITRE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-riskju ta’ diżastru idroġeoloġiku fl-Afrika kkawżat mill-prattika tal-“ikkapparrar ta’ art” (B7-0372/2014)
irreferut responsabbli: DEVE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-salvagwardja tal-monasteru ta' Mor Gabriel (B7-0373/2014)
irreferut responsabbli: AFET

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kampijiet tar-Rom abbużivi u l-elemożina: emerġenza soċjali, sostenn għall-muniċipalitajiet tal-Veneto (B7-0374/2014)
irreferut responsabbli: LIBE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-leġiżlazzjoni rigward l-istupru fil-Marokk (B7-0375/2014)
irreferut responsabbli: AFET

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-reviżjoni tal-politika ta' finanzjament għal pajjiżi terzi (B7-0376/2014)
irreferut responsabbli: AFET

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ix-Sharia fil-Gran Brittanja (B7-0377/2014)
irreferut responsabbli: LIBE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar Tripadvisor u r-riskju ta' qerq għaċ-ċittadini Ewropej (B7-0378/2014)
irreferut responsabbli: IMCO

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħarsien tad-dritt taċ-ċittadini Ewropej għall-awtodeterminazzjoni (B7-0379/2014)
irreferut responsabbli: LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra l-qerda tal-opri tal-arti fis-Sirja (B7-0380/2014)
irreferut responsabbli: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-approvazzjoni ta' ċertu tagħmir ġdid għas-sikurezza fit-toroq (B7-0381/2014)
irreferut responsabbli: IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-istraġi tal-Insara fin-Niġerja (B7-0382/2014)
irreferut responsabbli: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar suq tal-ismartphones aktar sostenibbli (B7-0383/2014)
irreferut responsabbli: ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ħajja attiva u b'saħħitha għall-anzjani (B7-0384/2014)
irreferut responsabbli: EMPL
opinjoni: ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-entità ta' koordinament fuq livell Ewropew fil-qasam tal-ġlieda kontra d-droga (B7-0385/2014)
irreferut responsabbli: LIBE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kondizzjonijiet tal-imraqad tal-klieb fir-Rumanija u l-konformità tagħhom mar-regoli tal-Unjoni Ewropea (B7-0386/2014)
irreferut responsabbli: AGRI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kriżi tas-settur industrijali tal-produzzjoni tal-apparat domestiku fl-Italja (B7-0389/2014)
irreferut responsabbli: ITRE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar iċ-ċessjonijiet u d-delokalizzazzjonijiet tal-impriżi farmaċewtiċi fl-Italja u fl-Ewropa (B7-0390/2014)
irreferut responsabbli: ITRE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-projbizzjoni tal-velu Iżlamiku sħiħ (B7-0391/2014)
irreferut responsabbli: FEMM

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħambergers taċ-ċanga adulterati b'tipi ta' laħam oħra u l-bżonn ta' regoli trasparenti għall-konsumaturi dwar it-traċċabilità tad-distribuzzjoni ta' prodotti tal-ikel ippreparat (B7-0393/2014)
irreferut responsabbli: ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-investigazzjonijiet anti-dumping min-naħa taċ-Ċina rigward l-esportazzjoni ta' nbejjed Ewropej (B7-0394/2014)
irreferut responsabbli: INTA

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-modalitajiet għall-għażla tal-għalliema fl-Ewropa (B7-0395/2014)
irreferut responsabbli: EMPL
opinjoni: CULT

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-marka tal-oriġini u regoli għall-protezzjoni tal-prodotti nazzjonali ta' kwalità għolja (B7-0396/2014)
irreferut responsabbli: IMCO

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar osservatorju Ewropew għall-monitoraġġ u s-salvagwardja tad-drittijiet tat-tfal (B7-0397/2014)
irreferut responsabbli: LIBE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar osservatorju permanenti għall-monitoraġġ tal-finanzjamenti u tar-rati applikati mill-istituzzjonijiet ta' kreditu Ewropej (B7-0398/2014)
irreferut responsabbli: ECON

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-konfiska ta' ġugarelli mhux konformi mal-istandards li jiġu importati miċ-Ċina (B7-0416/2014)
irreferut responsabbli: INTA

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-għeluq tal-"laogai" (B7-0417/2014)
irreferut responsabbli: AFET

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kriżi fis-settur tal-produzzjoni tas-siment fil-Veneto u fl-Italja (B7-0418/2014)
irreferut responsabbli: ITRE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti agrikoli miċ-Ċina li ġejjin mil-"laogai" (B7-0419/2014)
irreferut responsabbli: INTA

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħtieġa ta' studju Ewropew għal analiżi eżawrjenti tal-fenomenu tal-persekuzzjoni tal-Insara fid-dinja (B7-0420/2014)
irreferut responsabbli: AFET

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-danni kkawżati lis-settur tat-tessuti mill-kontrafazzjoni (B7-0421/2014)
irreferut responsabbli: JURI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-Konvenzjoni rigward il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa (il-Konvenzjoni ta' Istanbul): l-istat attwali u l-azzjoni li trid tittieħed (B7-0422/2014)
irreferut responsabbli: FEMM

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kostijiet eċċessivi tas-servizzi bankarji li qed jitħallsu miċ-ċittadini Taljani (B7-0423/2014)
irreferut responsabbli: ECON

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-inkompatibbiltà tal-patt fiskali mat-Trattat ta' Lisbona (B7-0424/2014)
irreferut responsabbli: ECON

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tixrid tal-virus ta' Schmallenberg u r-riskji għall-farms Ewropej (B7-0425/2014)
irreferut responsabbli: ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-protezzjoni tas-sajjieda Ewropej u l-ġlieda kontra s-sajd illegali (B7-0426/2014)
irreferut responsabbli: PECH

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-lażanji ffriżati li jikkontjenu laħam taż-żiemel: il-leġiżlazzjoni dwar it-tikkettar, il-protezzjoni tal-konsumatur u l-ġlieda kontra l-fenomenu tal-Italian sounding (B7-0427/2014)
irreferut responsabbli: AGRI
opinjoni: ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-adeżjoni tat-Turkija mal-UE: ir-rispett tal-acquis communautaire (B7-0428/2014)
irreferut responsabbli: AFET

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-miżuri ta' appoġġ għas-sajjieda tal-laguna ta' Venezja (B7-0430/2014)
irreferut responsabbli: PECH

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-vjolenzi tal-pulizija Torka kontra l-ġurnalisti barranin (B7-0432/2014)
irreferut responsabbli: AFET

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-appoġġ għas-settur tal-banjijiet termali tar-reġjun tal-Veneto (B7-0433/2014)
irreferut responsabbli: TRAN

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sitwazzjoni tas-sistema tat-traineeships fl-Italja u fl-Ewropa (B7-0438/2014)
irreferut responsabbli: EMPL

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar tarka li tħares liċ-ċittadini u n-negozji Ewropej kontra l-pressjoni fiskali (B7-0439/2014)
irreferut responsabbli: ECON

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-eluf ta' rifuġjati mill-Afrika ta' Fuq li jiddependu fuq l-amministrazzjonijiet lokali (B7-0440/2014)
irreferut responsabbli: AFET

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar workshops Ċiniżi li qed jagħmlu ħsara lill-kumpaniji żgħar li jipproduċu l-ilbies għar-riġlejn fil-Veneto (B7-0442/2014)
irreferut responsabbli: ITRE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar għasel falz prodott fiċ-Ċina u mibjugħ fl-Ewropa (B7-0443/2014)
irreferut responsabbli: AGRI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-Equitalia u l-kumpaniji li jiġbru d-djun: familji u ċittadini Taljani fil-faqar (B7-0445/2014)
irreferut responsabbli: ECON

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-distrett taċ-ċeramika tal-Veneto, il-ġlieda kontra d-dumping u l-falsifikazzjoni, u s-sostenn għall-prodotti magħmula fl-Italja (B7-0446/2014)
irreferut responsabbli: INTA

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tixrid tas-sali tal-magni tal-logħob u fuq il-problemi ta' sigurtà u l-ordni pubbliku li jirriżultaw minnu (B7-0447/2014)
irreferut responsabbli: LIBE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-riskju tal-anisakjożi għall-konsumaturi Ewropej (B7-0448/2014)
irreferut responsabbli: ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ksur tad-drittijiet tat-tħawwil tad-dwieli (B7-0449/2014)
irreferut responsabbli: AGRI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-made in Italy u s-settur tal-kunzatura: id-diffikultà tal-provvista tal-materja prima (B7-0450/2014)
irreferut responsabbli: INTA

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-irkupru tal-katavri ta' dawk li tilfu ħajjithom matul it-Tieni Gwerra Dinjija (B7-0451/2014)
irreferut responsabbli: JURI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-problemi tal-bejgħ bl-imnut fl-Italja u fl-Ewropa (B7-0452/2014)
irreferut responsabbli: ITRE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-applikazzjoni tal-mudell Spanjol fis-settur tal-għawm fl-Italja (B7-0453/2014)
irreferut responsabbli: TRAN


17. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li jiġu adottati se jintbagħtu minnufih lill-entitajiet imsemmija fihom.


18. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 1 ta' Lulju 2014 sad-data 3 ta' Lulju 2014.


19. Approvazzjoni tal-Minuti ta' din is-seduta

Peress li din hija l-aħħar seduta prevista għal din il-leġiżlatura, il-President qed jipproponi lil Parlament biex issir deroga mill-Artikolu 179 tar-Regoli ta' Proċedura u jiġu adottati minn issa l-Minuti ta' din is-seduta.

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għal din il-proċedura u adotta l-Minuti.

Interventi ta': Bernd Posselt u Astrid Lulling, eletta fil-Parlament għall-ewwel darba fl-1965 u mingħajr interuzzjoni sa mill-1989, u rċeviet rikonoxximent mill-Assemblea.


20. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 16.25.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Abela Baldacchino, Agnew, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balzani, Bastos, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bušić, Bütikofer, Cadec, Callanan, van de Camp, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Collin-Langen, Colman, Corazza Bildt, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dati, Daul, David, Davies, De Backer, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxela, Flasarová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Kariņš, Kastler, Kazak, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koewius, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Larsen-Jensen, Le Brun, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Moraes, Moreira, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Šuica, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tőkés, Tomašić, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zamfirescu, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Skużati:

Bufton, Dehaene, Kleva Kekuš, Papastamkos, Scurria

Avviż legali - Politika tal-privatezza