Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 15. júla 2014 - Štrasburg

8. Situácia na Ukrajine (rozprava)
CRE

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia na Ukrajine (2014/2717(RSP))

Štefan Füle (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné vzťahy a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Jacek Saryusz-Wolski v mene skupiny PPE, Knut Fleckenstein v mene skupiny S&D, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE, Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Sandra Kalniete, Marju Lauristin, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Jiřímu Maštálkovi, ktorý na ňu neodpovedal (predsedajúca skonštatovala, že nešlo o otázku), Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Richard Sulík, Valentinas Mazuronis v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Edouard Ferrand, Harald Vilimsky – nezaradený poslanec, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Ulrike Lunacek, Elmar Brok, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jean-Luc Schaffhauser, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Nuttall, Heidi Hautala, Mike Hookem, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Zdzisław Krasnodębski, Georgios Epitideios, Cristian Dan Preda, Ioan Mircea Paşcu, Ryszard Czarnecki, Petras Auštrevičius, Tamás Meszerics, Dario Tamburrano, Jean-Luc Schaffhauser, Arnaud Danjean a Tonino Picula.

PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Ivo Vajgl, Udo Voigt, Sandra Kalniete, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andrejs Mamikins, Bogusław Liberadzki, Javier Nart, Francisco José Millán Mon, Boris Zala, Andrej Plenković, Kati Piri, Michael Gahler, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Yannick Jadot, Richard Howitt, Andrzej Grzyb, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Janusz Korwin-Mikke, Andrea Bocskor, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Rebecca Harms, Jaromír Štětina a Eduard Kukan.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Cristian-Silviu Buşoi, Georgi Pirinski, Ruža Tomašić, Andrus Ansip, Miguel Viegas, Tatjana Ždanoka, Milan Zver a Monika Flašíková Beňová.

V rozprave vystúpil Štefan Füle.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.5 zápisnice zo dňa 17.7.2014.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia