Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2014 m. liepos 16 d. - Strasbūras

15. Mokėjimų padėtis ES biudžete atsižvelgiant į precedento neturintį didelį neįvykdytų įsipareigojimų kiekį (diskusijos)
Stenograma

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Mokėjimų padėtis ES biudžete atsižvelgiant į precedento neturintį didelį neįvykdytų įsipareigojimų kiekį (2014/2725(RSP))

Benedetto Della Vedova (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Androulla Vassiliou (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: José Manuel Fernandes PPE frakcijos vardu, Eider Gardiazabal Rubial S&D frakcijos vardu, Bernd Kölmel ECR frakcijos vardu, Jean Arthuis ALDE frakcijos vardu, Pablo Echenique GUE/NGL frakcijos vardu, Helga Trüpel Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Zanni EFDD frakcijos vardu, Bernard Monot , nepriklausomas Parlamento narys, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, Richard Ashworth, Liadh Ní Riada, Jonathan Arnott, Jan Olbrycht, Pina Picierno, Petri Sarvamaa ir Jean-Paul Denanot.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Lambert van Nistelrooij, Vladimír Maňka, Markus Pieper ir Victor Negrescu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Andrej Plenković, João Ferreira, Ingeborg Gräßle, Bill Etheridge ir Andrzej Grzyb.

Kalbėjo: Androulla Vassiliou ir Benedetto Della Vedova.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika