Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Ιουλίου 2014 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Μεταφορές πιστώσεων
 3.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 4.Ορισμός των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής Δεοντολογίας των Βουλευτών
 5.Διορισμός τεσσάρων μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Jyrki Katainen, Jacek Dominik, Ferdinando Nelli Feroci και Martine Reicherts) (ψηφοφορία)
 6.Σύνθεση του Σώματος
 7.Σύνθεση των επιτροπών
 8.Απασχόληση των νέων (συζήτηση)
 9.Διορθωτικά (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  
10.1.Υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015 * (ψηφοφορία)
  
10.2.Αριθμητική σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών (ψηφοφορία)
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 14.Σύνθεση των επιτροπών
 15.Κατάσταση των πληρωμών στον προϋπολογισμό της ΕΕ δεδομένου του άνευ προηγουμένου υψηλού επιπέδου των εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων της ΕΕ (συζήτηση)
 16.Κατάσταση στο Ιράκ (συζήτηση)
 17.Κλιμάκωση της βίας μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης (συζήτηση)
 18.Σύνθεση των επιτροπών
 19.Διορισμοί στις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες
 20.Έγκλημα επίθεσης (συζήτηση)
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 22.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (160 kb) Κατάσταση παρόντων (66 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (269 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (144 kb) Κατάσταση παρόντων (38 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (61 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (166 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (226 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (325 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (623 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου