Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2014 m. liepos 17 d. - Strasbūras

6. Smurto tarp Izraelio ir Palestinos eskalacija (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Smurto tarp Izraelio ir Palestinos eskalacija (2014/2723(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2014 m. liepos 16 d. ( 17 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

- Gianni Pittella, Victor Boştinaru ir Knut Fleckenstein S&D frakcijos vardu – dėl smurto tarp Izraelio ir Palestinos eskalacijos (2014/2723(RSP)) (B8-0071/2014);

- Tamás Meszerics, Bodil Ceballos, Margrete Auken, Judith Sargentini, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Jan Philipp Albrecht, Rebecca Harms ir Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu – dėl smurto tarp Izraelio ir Palestinos eskalacijos (2014/2723(RSP)) (B8-0072/2014);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Gunnar Hökmark ir Michèle Alliot-Marie PPE frakcijos vardu – dėl smurto tarp Izraelio ir Palestinos eskalacijos (2014/2723(RSP)) (B8-0073/2014);

- Charles Tannock ir Bas Belder ECR frakcijos vardu – dėl smurto tarp Izraelio ir Palestinos eskalacijos (2014/2723(RSP)) (B8-0074/2014);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Charles Goerens, Ivo Vajgl ir Marielle de Sarnez ALDE frakcijos vardu – dėl smurto tarp Izraelio ir Palestinos eskalacijos (2014/2723(RSP)) (B8-0075/2014);

- Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Younous Omarjee, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Pablo Echenique, Pablo Iglesias, Carlos Jiménez Villarejo, Teresa Rodriguez-Rubio, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Helmut Scholz ir Martina Michels GUE/NGL frakcijos vardu – dėl smurto tarp Izraelio ir Palestinos eskalacijos (2014/2723(RSP)) (B8-0076/2014);

- Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu – dėl smurto tarp Izraelio ir Palestinos eskalacijos (2014/2723(RSP)) (B8-0077/2014).

Balsavimas: 10.8 punktas.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika