Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2014 m. liepos 17 d. - Strasbūras

7. Agresijos nusikaltimas (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Agresijos nusikaltimas (2014/2724(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2014 m. liepos 16 d. ( 20 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

- Charles Tannock ECR frakcijos vardu – dėl agresijos nusikaltimo (2014/2724(RSP)) (B8-0065/2014);

- Barbara Lochbihler, Judith Sargentini ir Ernest Maragall Verts/ALE frakcijos vardu – dėl agresijos nusikaltimo (2014/2724(RSP)) (B8-0066/2014);

- Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, David Martin ir Richard Howitt S&D frakcijos vardu – dėl agresijos nusikaltimo (2014/2724(RSP)) (B8-0067/2014);

- Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Dimitrios Papadimoulis ir Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu – dėl agresijos nusikaltimo (2014/2724(RSP)) (B8-0068/2014);

- Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Eduard Kukan, László Tőkés ir Monica Macovei PPE frakcijos vardu – dėl agresijos nusikaltimo (2014/2724(RSP)) (B8-0069/2014);

- Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Jean-Marie Cavada, Izaskun Bilbao Barandica, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Charles Goerens ir Ramon Tremosa i Balcells ALDE frakcijos vardu – dėl agresijos nusikaltimo (2014/2724(RSP)) (B8-0070/2014).

Balsavimas: 10.9 punktas.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika