Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2727(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0010/2014

Συζήτηση :

PV 17/07/2014 - 8.1

Ψηφοφορία :

PV 17/07/2014 - 10.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0006

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014 - Στρασβούργο

8.1. Σουδάν, η υπόθεση της Meriam Yahia Ibrahim
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0010/2014, B8-0012/2014, B8-0014/2014, B8-0017/2014, B8-0018/2014 και B8-0022/2014 (2014/2727(RSP))

Οι Peter van Dalen, Tunne Kelam, Javier Nart, Judith Sargentini, Josef Weidenholzer και Marie-Christine Vergiat παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Jaromír Štětina, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Louis Aliot, μη εγγεγραμμένος, Pavel Svoboda και Marc Tarabella.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Andrzej Grzyb, Liisa Jaakonsaari και Silvia Costa.

Παρεμβαίνει η Ανδρούλλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.7.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου